Our Family
Genealogy Pages

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Historier  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne
Søg
Fornavn:


Efternavn:Notater


Match 1 til 50 fra 341

      1 2 3 4 5 ... Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 Sådan var den politimæssige situation, da Hurup politikreds 1. oktober 1919 blev oprettet ved loven af Politikredsens område blev det tidligere Hassing- Refsherreder med undtagelse af Snedsted, Harring og Stagstrup sogne. Den fik på den måde en størrelse på 425 km² og med et indbyggertal på knap mennesker. Den tidligere assistent i landbrugsministeriet, Francois Louis Poul d`auchamp, blev fra samme dato udnævnt til politimester i Hurup med bopæl i Hurup. D'Auchamp, Francois Louis Poul (I6956)
 
2 1' borgmester i København, Student fra Slagelse 1784, Cand. jur. 1789, kopist 1790 i dansk kancelli, 1794 kancellist.
1796 birkedommer i Antvorskov Birk, senere rådmand i Slagelse, 1805 borgmester i Slagelse. 1809 politimester i København. 1814 3' borgmester i København. 
Bagger, Rasmus Langeland (I6824)
 
3 13 juni 1764 fæster Anders halvgården i Glenstrup og 29 dec 1772 skøder han (60 år gl.) hele gården til sin ældste søn. Steenild, Anders Nielsen (I8460)
 
4 1731 er Gundestrup to halve gårde delt op i 1 halv og 2 kvarte gårde.
Gårdene fæstes af
Jens Kieldsen, af HK 9-4-22-2-
Jens Christensen, af HK 4-6-1-1
Niels Bierregaard, af HK 4-6-1-1
1734 er det de samme der er fæster.
 
Kieldsen, Jens (I1)
 
5 1784 fæster af faderens halvgård, og 1772 ejer af hele herligheden. Af Mikkel Kjeldsen til Lerkenfeldt køber han (skøde 10 sep. 1795) den gård som Laurs Nielsen hidtil har beboet for 300 Rdl. Christen Steenild flytter Gården ud på marken og kaldte den Stenildmosegård. Steenild, Christen Andersen (I8451)
 
6 1927 overtog han erhvervet som bestyrer af Randrupgård (som han onkel ejede), og i 1937 købte han ejendommen. I 1938 bortforpagtede han gården, dog uden skov og mose, for at flytte til sin mor i Klostergården i Mariager, som han købte i 1939. Vestergaard, Søren Sørensen (I2478)
 
7 1928 Apoteker i Øster Vrå.
1934 Apoteker i Ulfborg. 
Engberg, Carl Frederik Marius (I2645)
 
8 2 okt 2003, Kristelig dagblad. -85 Pastor emeritus Poul Wiinholt Glasius, Hjørring, der er cand.theol. fra Københavns Universitet 1944, blev samme år hjælpepræst ved Holme og Tranbjerg Sogne ved Århus. Siden var Poul Glasius i næsten 25 år præst i Skyum og Hørdum Sogne i Sydthy, inden han i 1972 tiltrådte embedet som sognepræst i Jerslev-Hellum Pastorat ved Brønderslev. Herfra gik han i 1988 på pension. Wiinholdt Glasius, Poul (I6127)
 
9 2/5 1868 [Strandby-F. 26/10 57] Caspar Nicolai Smith af Stege, f. Saxkjøb. 9/10 15; St. pr. 36; C. 11/7 42, l.; Huslærer p. Engestofte; p. Cap. Everdrup 6/12 45, o. 9/1 46; # 14/11 50; c. Sp. Skads, Tønder Pr., 24/9 50; Sp. ss. 26/5 51; Pr. 12/12 63 (1/1 64); 1 ~ 11/8 51 Elisa Augusta Giegengack, f. Maribo 4/1 23, † 23/7 57; F. Valentin G., Bog- og Papiirhandler samt Lotteriecollectr. og Opsynsmd. v. Befordringsvæsenet i Maribo; M. Kirstine (Christine) Marie Kauffmann; 3 B.; 2 ~ Aalbg. Bud. K. 8/12 59 Cecilie Margrethe Kjerulff, f. p. Hornskovgd., Farstrup S., 2/1 35, † 16/8 93; F. Propr.; M. Mette Kjeldsen; (67) 3 B.; [3/4 1875 Korup-U.; # 83; † Frederiksberg 14/12 91; E. S. 3/198]. Kjerulf, Cecilia Margrethe (I192)
 
10 3. aug. 1716 fik han bestalt som skoleholder i København Jørgensen, Casper (I7373)
 
11 Alle hans børn har af præsten i Hune sogn, fået efternavnet CHRISTENSEN, dette blev rettet i 1905, til CLAUSEN. Clausen, Morten (I9322)
 
12 Alle oplysninger om hende og hendes efterkommer har jeg fået af Mr. Tero Tulkki, Helsinki, Findland. Holst, Anne Judithe (I5603)
 
13 Alle oplysninger om Inger Nieuwenhuis Møller og Kai Jørgensen's efterkommer er samlet og skrevet i en slægtsbog, af Niels Olaf Jørgensen(søn) og Henrik Staun, (svigersøn) i 2207 Nieuwenhuis Møller, Inger (I6884)
 
14 Anders data er fra en gravsten på Overlade kirkegård, fra samme gravsted som han forældre. Men jeg har ikke kunne finde hvor han er født. Lemvig, Anders (I7586)
 
15 Anders immigrated to the United States and was rememnered by his niece, Ella Clark, as being the "Black Sheep" of the family. Anders (also know as Andrew) was very much a wanderer and loved to travel to many places without ever really setling down. He lived in Seattle, Washington for a while but he died in Salt Lake City. Faurschou, Anders (I1152)
 
16 Anders M. Andersen var smed i Haslund. Andersen, Anders Møller (I6344)
 
17 Anna Charlotte var tvilling, men hendes tvillingsøster døde straks efter fødslen. Agerup, Anna Charlotte (I10666)
 
18 Apoteker i Kerteminde. Fribert, Frants Vilhelm Trojel (I748)
 
19 Avlsbruger og Skorstensfejer og fra 1878 Strandfoged Trolle, Johan Christian Ernst (I9013)
 
20 Bager i Nibe.  Brinkmann, Ellenvad Frederik Waldemar (I8387)
 
21 Bagermester. Brinkmann, Melchior Augustinus Saxild (I8388)
 
22 Bagger, Hedevig Johanne (1740-1822) gæstgiver


Hedevig Johanne Langeland var datter af Rasmus Langeland og Anne Marie Jensdatter. Faderen var en yderst driftig forretningsmand, der både drev købmandshandel, gæstgiveri, værtshus og tillige var medejer af færgeforbindelsen til Fyn. Rasmus Langeland opførte ét af Korsørs smukkeste huse i 1761, nemlig Kongegården, der stadig pryder Korsør by.

Som 21-årig blev Hedevig gift med godsforvalter Marcus Marcussen Bagger, og i løbet af deres 9 år lange ægteskab fik de fem børn, hvoraf de to ældste døde som små. I februar 1770 døde hendes mand i en alder af 44 år, og den 26. september samme år døde hendes bror, der var borgmester i Korsør. Det efterfølgende år gik Hedevigs far konkurs.

Hvis kvinder på den tid blev erhvervsdrivende, var det ofte fordi de overtog virksomheden efter en afdød ægtefælle, men det var ikke tilfældet med Hedevig. I 1775 købte hun, der var alene med tre mindre børn, en gæstgivergård i Korsør på adressen Slottensgade 82. Allerede i løbet af få år blev gæstgivergården udvidet, og i forbindelse med endnu en ombygning i begyndelsen af 1780’erne blev der indrettet postkontor i ejendommen. Samtidig fik Hedevig lovning på at få bevilling til at drive posttjeneste, hvilket dog først trådte i kraft i 1798, hvor også provianteringen af Sprogø skulle håndteres. Ved siden af gæstgivergården drev hun fra 1790’erne også vognudlejning til rejsende, der ikke havde lyst til at rejse i dilligence.

I den periode, hvor Hedevig var bosat i Korsør, var der to folketællinger, nemlig i 1787 og 1801. I 1787 bestod husstanden af Hedevig, hendes 21-årige datter samt en 22-årig broderdatter. Derudover ses ni ansatte, en logerende samt en syvårig, fattig dreng, der var søn af en skomager (muligvis i pleje, hvilket ikke var ualmindeligt på det tidspunkt). I folketællingen 1801 var broderdatteren fortsat en del af husstanden og stadig ugift. Derudover ses en postfuldmægtig samt yderligere ti ansatte.

Som 70-årig fik Hedevig kgl. tilladelse til at sælge gæstgivergården. Køberen var en tidligere købmand, Knud Carlheim, der ved samme lejlighed blev udnævnt til postmester. Prisen for gæstgivergården var ganske pæn, og da gården var afhændet, flyttede Hedevig til Slagelse og boede i en lejlighed hos sin yngste søn til sin død i 1822.

STELLA BORNE MIKKELSEN
 
Langeland, Hedevig Johanne (I6829)
 
23 Begravet på Holmens kirkegård. de Fine Skibsted, Arnold Christian (I4509)
 
24 Begravet på Rolse kirkegård, Randers amt. Lyngbye, Marie Frederikke (I1851)
 
25 blev begravet på Ødum kirkegård,  Brask, Christian Steenild (I1869)
 
26 boede Fiskergade 38-40, ved sin død. Bruun, Jens Poulsen (I744)
 
27 Boede ved sin broder Mikkel i Stevnstrup ved sin død.
Han var ugift. 
Jensen, Niels (I236)
 
28 Børnehaveleder i Brørup Frank, Marie Elisabeth Brogaard (I7740)
 
29 Christian Undall-Behrend gifter sig med sin svigerinde. Familie F1439
 
30 Den 1. biograf i Jyderup så dagens lys i 1911. Det var i en træbygning på Nyvej, og Biograftheatret, som det hed, blev drevet af Viggo Buchhave.
Der var ikke mange andre byer af Jyderups størrelse, der kunne byde på et sådant! En børnebillet kostede 10 øre, en voksen ditto 25, og for dette beløb kunne man få sig en unik oplevelse. De følgende år steg priserne til 50 øre pr. barn og 1 kr. pr. voksen, men der var stadig stor søgning til forestillingerne. Musikken til filmene k...om fra en skrattende grammofon, men med tiden blev den afløst af en rigtig pianist.
I 1924 blev Buchhaves biografbevilling overtaget af Asmus Schmidt
 
Buchhave-Petersen, Viggo Peter Joachim (I4153)
 
31 Der blev holdt skifte efter ham på Normøre den 27 sep. 1693.
 
de Fine, Rasmus Hieronymussen (I3888)
 
32 Der blev holdt skifte efter hende den 4. maj 1831. Kieller/Kjelder, Kirsten Nielsdatter (I5341)
 
33 Der var 5 børn i dette ægteskab, hvor en søn tog sin moders efternavn de Fine, Kirsten (I3935)
 
34 Desuden udførte han bl. a. til Kolding et større Relief i Malm til Minde om de i den første slesvigske Krig faldne Krigere, Poulsen, Andreas Stephan Mygind (I9827)
 
35 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F2181
 
36 Det er Caspers 2. ægteskab. i første ægteskab havde han 3 børn
gift 1 ~ 11/8 51 Elisa Augusta Giegengack, f. Maribo 4/1 23, † 23/7 57; F. Valentin G., Bog- og Papiirhandler samt Lotteriecollectr. og Opsynsmd. v. Befordringsvæsenet i Maribo; M. Kirstine (Christine) Marie Kauffmann; 3 B.;  
Familie F207
 
37 Det er ganske unikt og med mindelser tilbage til den danske kolonitid, at Vejle har et apotek med rødder i De Vestindiske Øer. Alene navnet St. Thomas Apotek, gør, at man er nogenlunde bekendt med historien. Men det er nok mindre kendt, hvor megen ravage, det skabte over hele landet, da apoteker Oluf Volmer Poulsen i 1917 fik lov til at flytte sit apotek fra Charlotte Amalie på Sct. Thomas til Vejle for at overtage apotekerprivilegiet efter Svane Apoteket på Nørretorv i Vejle uden om den sædvanlige åbner konkurrence.
Det skulle kompensensere for den tilladelse til at drive apotek, som han langt om længe havde fået tilkæmpet sig, og som pludselig blev værdiløs efter salget af øerne til USA, der ikke krævede tilladelse til at drive apotek.
Det skulle lukke et sagsanlæg mod den danske stat ned, men kom i stedet til at skabe en masse postyr, skriver fhv. museumsinspektør ved Vejle-Museerne Jens Lei Wendel-Hanseni årets(2014) udgave af Vejle Bogen, som nu er udkommet med et væld af spændende artikler.
Kun med det yderste af neglene fik man forliget en strejketrussel fra nærmest hele den danske farmaceutstand, og som en ny kompensation blev der givet tilladelse til at genskabe et apotek lige overfor St. Thomas.
Sammen med en lille sort dreng, som han havde med fra øerne, forlod apoteker Poulsen i øvrigt Vejle allerede i 1919 - og fik en fyrstelig betaling for sit apotekerprivilegium.  
Poulsen, Oluf Volmer (I6146)
 
38 Det er hans 2 ægteskab. Familie F7
 
39 Det er Poul Poulsens 2. ægteskab. Familie F156
 
40 Det forefindes skifte efter både ham og hans hustru.
Og derfra kan man læse at de har 2 børn med navnet Jens Olsen og 2 med navnet Karen Olesdatter. 
Jensen, Oluf (Ole) (I5)
 
41 Dines K. drog til auktion på Rørbækgård, for at købe en hest, men han købte gården d. 1 maj 1763
"fek do så hejsten?" spurgte hans moder, da han kom hjem
"nej, men a fek goren"
"men hva ve do mæ den?"
"de ved a et, muer, men to a val bliv av mæ'en igen"
men han ville alligevel ikke af med gården og gik til Ditlev v. Lüttichau på Tjele, som var hans herskab, for at få sit friheds pas. som kostede 500 Rdl., dem lagde han på bordet og Lüttichau lagde fripasset ved siden af.
"nu kan du tage hvilken af delene du selv vil, men jeg råder i al venlighed til at tage pengene, som du vil have mere gavn af end passet" - "Nej, no må Herren rå for lykken, men a ve li'godt helst ha min frihed!"
Altså tog han passet, blev sin egen fri mand og overtog, Rørbækhovgård. Hans mor har da sagtens opgivet sin fæstegård, ti hun fulgte med ham og styrede vistnok i de første 4 år hans hus. Dines Kristensen var ikke alene en from og gudfrygtelig mand, der ville lade "Herren råde for lykken" - men han var tillige en driftig og virksom mand, der grundlagde sin egen families velstand. Han stod sig altså godt ved hovgården, hvilken han ejede til sin død.
 
Kristensen, Dines (I48)
 
42 Drev handelsvirksomhed i Rusland Faurschou, Johan Adam (I1389)
 
43 Druknede under redningsforsøg ved "Daphne"'s forlis Kjelder, Jens Pedersen (I5425)
 
44 Dræbt ved lynnedslag i Skeen Mølle. Bastholm, Jens Jesper Christensen (I9293)
 
45 Dyrlæge Kofod Jensen, Jens (I10768)
 
46 Døde som barn i Odense Bunkeflod, Thyre Josias (I4166)
 
47 døde ung de Ferry, Jacobine (I4171)
 
48 døde ung. de Ferry, Peter (I4170)
 
49 Efter at have taget realeksamen rejste han til USA. Hans adr. er ukendt. Secher, Thomas Harry Emil (I1471)
 
50 Efter forældrenes død rejste hun i 1920 over til sin søster i New York, USA, for at aflægge et kort besøg, der imidlertid kom til at varer i 26 år, da sygdom og en krig gjorde en hjemrejse umulig. Fra 1947 boer hun i den ejendom som hendes forældre havde opført og testamenterede hende og hendes ligeledes ugifte søster(død i 1942).  Nielsen, Petra Margrethe (I1433)
 

      1 2 3 4 5 ... Næste»