Our Family
Genealogy Pages

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Fortællinger  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne
Søg
Fornavn:


Efternavn:Notater


Træ:  

Match 101 til 150 fra 578

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 døde ung. de Ferry, Peter (I4170)
 
102 Dødsårsag ukendt. Blev fundet liggende død i lejlighedens toiletrum. Nielsen, Torben Vilhelm Hertz (I11144)
 
103 Efter at have taget realeksamen rejste han til USA. Hans adr. er ukendt. Secher, Thomas Harry Emil (I1471)
 
104 Efter forældrenes død rejste hun i 1920 over til sin søster i New York, USA, for at aflægge et kort besøg, der imidlertid kom til at varer i 26 år, da sygdom og en krig gjorde en hjemrejse umulig. Fra 1947 boer hun i den ejendom som hendes forældre havde opført og testamenterede hende og hendes ligeledes ugifte søster(død i 1942).  Nielsen, Petra Margrethe (I1433)
 
105 efter Kirsten Olufsdatters første mand er der et skifte - Frijsenvold Gods, Ørum sogn, Galten Herred Randers amt.
Nr. 15, 74, den 19 juni 1705, Gundestrupgård, til stede var:
Søren Jensen, død
Kirsten Olufsdatter, Enke
Jens Sørensen, 2 år
Anne Sørensdatter, født efter faderens død
enkens fæstemand Jens Kildsen og Farbroder Peder Jensen, Handest 
Olufsdatter, Kirsten (I2)
 
106 Efter moderens tidlige død, førte hun et stykke til hus for sine yngre søskende. Derefter underviste hun som pigeskolelærer, indtil hun i København blev uddannet som barneplejerske. Derefter arbejdede hun som syge- og barneplejerske i Kolding til hun blev pensioneret. Frederikke var liglig og meget afholdt af sine patienter. Lindelof, Frederikke Christine (I12318)
 
107 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nielsen, Hans Mogens (I10153)
 
108 Ejer af Birkeholm i Ølst sogn. Søndergaard, Peder Severin (I196)
 
109 Ejer af Hindemaegaard i Skellerup 1801 - 1839. Flyttede derefter til Frederiksberg Mourier, Charles Adolph Denys (I12568)
 
110 Ejer af Rådhuskiosken i Kgs. Lyngby Borch, Frederik Sofus Faurschou (I2464)
 
111 Ejer af Skibbygård Faurschou, Rasmus (I1070)
 
112 Ejer af Sorvad fra 1838 til 1872,i Gjesing sogn, Randers amt.
Ejer af Tranekær fra 1877 til ca. 1890 
Hviid, Peder (I177)
 
113 Ejer af Østergård i Hjortshøj sogn, Randers amt Hastrup, Ole Faurschou (I1120)
 
114 Ejner blev uddannet dyrelæge, fra Landbohøjskolen i København i 1938. hans første stilling var som dyrelægeassistent i Hammel, senere kom han til Middelfart. Gråsten, Hjortkær og Ullerup. Fra 1949 og til sin død var han tilbage i Gråsten  Nielsen, Niels Ejner (I12359)
 
115 Enke og aftægtsmand hos Anders Jensen Skou, Nørre Bjert mark.
 
Schou, Mads Berthelsen (I11729)
 
116 Enkefru Agnes Brinkmann, født Zinck, af Aalborg, der hensiidder i uskiftet Bo efter sin afdøde Ægtefæl- -I le Melchior Augustinus Saxild Brinkmann af Aalborg, fortsætter Firmaet:»I. Zinck«af Aalborg, som ansvar- -i lig og tegningsberettiget Deltager. Jens Valdemar Brinkmann af Aalborg indtræder i Firmaet som fuldt ansvarlig og tegningsberettiget Deltager. PoMtimesteren d Aalborg m. v., Aalborg, den 23. Ok-  Brinkmann, Jens Valdemar (I8391)
 
117 Er født Jens Hviid Christensen, men fik 1905 navneændring. Hviid, Jens (I391)
 
118 Er uddannet barneplejerske. Olsen, Anna (I12241)
 
119 Er ved FT 1880, Haslund sogn, hos sin broder Peder Nielsen (Degn), og ved en nevøs dåb, hvor han er fadd. (1881) er han Træhandler i Randers Nielsen, Jens Peter (I366)
 
120 er ved sin død 50 år gammel. Jensen, Kjeld (I4)
 
121 Ernst Malling var ejer af Elstedgård, Elsted sogn, senere ved politiet på Lolland. Malling, Ernst (I1031)
 
122 Et barn af han blev begravet i Bergen den 21 marts 1701. de Fine, Henrich (I3910)
 
123 Faldt om og var død af et hjerteslag på vej ud i marken.  Vestergaard, Niels Pedersen (I420)
 
124 Familien immigrere til USA i 1917  Jacobsen, Hans Christian (I4633)
 
125 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Wolff - Lenshoek, Alex Oscar Hjalmer Cai (I12510)
 
126 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Wolff - Lenshoek, Marie Edel Margrethe (I12512)
 
127 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Wolff - Lenshoek, Sigrid Gerda Agnes (I12511)
 
128 Fik navne ændring 1904. Demuth, Erik Frederik Larsen (I8863)
 
129 fik navne ændring 1977. Kofoed, (Kofod Jensen), Hans (I10776)
 
130 Fischer blev student fra Østersøgades Gymnasium 1938 og mag.art. i kunsthistorie 1948 fra Københavns Universitet. Samme år blev han ansat som 2. inspektør og avancerede 1957 til 1. inspektør og 1964 til overinspektør. Han var på studieophold i Rom og Paris 1946-47 og foretog derefter årlige studierejser til forskellige lande. Erik Fischers livslange indsats har medvirket til at gøre Kobberstiksamlingen og dens forskningsaktivitet kendt i udlandet. Hans eget kunsthistoriske speciale har især været forskning i Melchior Lorck, Albrecht Dürers kobberstik og raderinger og C.W. Eckersbergs perspektiv- og proportionsstudier.

Fischer var også lektor ved Københavns Universitet 1964-1990, hvor hans undervisning har haft vidtrækkende betydning for flere generationer af danske kunsthistorikere.

Fra Wikipedia.dk
 
Fischer, Erik (I2744)
 
131 Fisker - handelsmand - bådfører. Jacobsen, Anders (I10627)
 
132 Fisker i Skagen Jensen, Anders (I10640)
 
133 Fisker i Skagen. Gotfredsen, Hans Otto (I9695)
 
134 Fisker og Lods. Boede Krøyersvej 9, Skagen Knæp, Christen Jacobsen Krogh (I5475)
 
135 Fisker. Andersen, Niels (I10631)
 
136 Forfatterinde.
 
Bagger, Palline Kirstine Margrethe (I6834)
 
137 forgiftning ved kuldos Hertz, Nikoline Susanne (I7643)
 
138 Forhenværende filialbestyrer ved Hedeselskabet Jens Hedegård Thellesen, Rønde, er død, 94 år. Jens Hedegård Thellesen var født i Kibæk ved Skjern og opvokset i Sønder Omme, hvor hans far var teglværksejer. Efter at have taget præliminæreksamen i Grindsted kom han til landbruget. Han arbejdede det meste af sin ungdom på Jerlevgård ved Vejle, som hans far havde købt, og hvor han deltog i et stærkt familiesammenhold for at komme igennem krisen i 1930'erne. I 1938 tog Jens Hedegård Thellesen på Landbohøjskole og blev siden agronom. I 1941 kom han til Hedeselskabet i Århus, og samme år giftede han sig med sygeplejerske Inger Zeuthen. Parret flyttede efter nogen tid til Odense og siden til Rønde, og fra 1951 til sin pensionering i 1977 var Jens Hedegård Thellesen filialbestyrer ved Hedeselskabet i Rønde. I pensionstiden var han bl.a. kommunens koordinator ved »Flygtning '81«-indsamlingen, hvor han formåede at etablere et totalt samarbejde i lokalsamfundet, ikke mindst med udgangspunkt i Rønde Rotary klub, så man opnåede landets næsthøjeste indsamlingsresultat pr. indbygger. Han var mangeårigt medlem af den lokale Rotary klub og blev for nogle år siden tildelt Poul Harris hæderstegn. Jens Hedegård Thellesen efterlader sig sin hustru gennem 62 år.
Fra Kristelig Dagblad (dødsfald) 
Thellesen, Jens Hedegaard (I6912)
 
139 Forhenværende toldforvalter i Nordborg Faurschou, Jens Grønbech (I594)
 
140 Forpagter af Kjærgård Mølle i Tornby sogn. Frederiksen, Severin (I9301)
 
141 Forpagter af Nørlund, Ravnkilde sogn, Ålborg amt. 13/10 - 1816 købte han Rolsegaard, og flyttede dertil med familien 15/5 - 1817. Poulsen, Niels (I120)
 
142 Forstander for Veterinærskolen i København 1773 - 1801. Abildgaard, Peter Christian (I13002)
 
143 Forvalter på Lerkenfeldt.  Bay, Christen Steenild (I6080)
 
144 Fra 1815 forpagtede han Havnø, og 1816 medejer og fra 12 jan. 1842 ene ejer af Havnø. 1846 - 47 lod han en ny hovedbygning opfører og rev de gamle bygninger ned, bl.a. resterne af Hilleborg dås. Den nye bygning var i tre fløje alle i en etage og af gule sten. gravene omkring hovedbygningen var for længst tilgroede og tørre, de kastedes nu til. Også ladegården moderniseredes i hans tid. 1863 fik sønnen skødet på gården. Kjeldsen, Christian Juul (I69)
 
145 Fra Århus Stiftstidende:
Knud Bie voksede på gården 'Lundgård' i Vesthimmerland, hvor han var nummer fire af otte søskende
Han blev uddannet mejerist og arbejdede i 1930'erne blandt andet på 'Rodstenseje' ved Odder. Han kom derefter til politiet og var både i København og Skagen.
I maj 1946 åbnede han sammen med broderen Christian Ejnar Bie en fragtmandsrute mellem Aarhus og Odense. I 1979 døde hans bror, og nevøen Poul Bie blev direktør og overtog senere firmaet. Fragtruten fortsatte under navnet Brdr. Bie til for få år siden
Erna og Knud Bie giftede sig i 1942. Siden 1946 boede de i Hasle, først på Haslevangsvej og siden på Klokkerbakken. Her mistede Knud Bie sin kone for nogle år siden. For to år siden flyttede han til Plejehjemmet Ryparken.
Knud Bie var meget interesseret i kirke- og menighedslivet i Hasle, og han var en trofast kirkegænger
 
Bie, Knud Anker (I11255)
 
146 Frederik Borch var fotograf i Århus, på Sct. Clemens Torv.
De havde ingen børn. 
Borch, Frederik (I1404)
 
147 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Andersen, Maren (I482)
 
148 Frisørmester i Ålborg Sørensen, Holger (I10365)
 
149 Fundet på en mark ved Gjellerupvej, Brabrand. datoen angiver findedagen.
 
Poulsen, Inger Mathilde (I1972)
 
150 Fælgende er fra et materiale fra Skagen lokalsamling: "...Niels var søn af Skrywwer (Niels Carl Kjelder), som holdt børneskole i sit hjem i Østerby. Sønnen gik ikke i hans fodspor, nej ham havde byen en del udgifter på og til sidst skaffede de ham en billet til Amerika for at komme af med ham. Ingen hørte fra ham senere og for et års til siden (1932) så Christensen Amtsforvalter i Skagen, i et blad, at en dansker på godt hundrede år var død på et plejehjem i New York. Det var sikkert Skrywwer Niels, for både navn og alder passede nøjagtigt på ham" Kjelder, Niels (I5484)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Næste»