Our Family
Genealogy Pages

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Historier  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne
Søg
Fornavn:


Efternavn:Notater


Match 151 til 200 fra 333

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 Han var student, cand. phil., premierløjtnant ved Ingeniørerne 1927, Kaptajnløjtnant 1936, Kaptajn 1938 - 52. Fra 1940 - 52 Chef i Kolding, med bopæl på Staldgården ved Koldinghus. Ansat ved Kolding Stads - og Havneingeniør 1953. Matthiesen, Mogens Holger Adelby (I2998)
 
152 Handelsgartner i Østervang, Randers Faurschou, Jens Lassen (I1337)
 
153 Hans Chr. var først ejer af Thorsø ved Grenå, derefter forpagter af faderens præstegård i Karlby fra 1869 - 1879. Derefter gårdejer i Trustrup v. Grenå Buhl, Hans Christian (I930)
 
154 Hans overtager sit fødehjem. Pedersen, Hans (I692)
 
155 Har tager sin mor efternavn Olivariue, Anne de Fine (I2909)
 
156 Hele familien dør i løbet af 3 dage. Andersen, Niels (I10631)
 
157 Hendes mand Jacob Sewerin var købmand med eneret til handel på Grønland og Finmarken. Direktør for den grønlandske handel. ("Grønlands Patron"), meddirektør i Københavns Brand- og Vandvæsen, formand for Københavns 32 mænd. Nyegaard, Birgitte Sophia (I7134)
 
158 Henriette boede ved FT 1880 i Svendborg, Enke
og i 1901 boede hun Nørregade, Odense. 
Degn, Henriette (I10007)
 
159 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Carlsen, Henrik Gunnar Trisst (I3200)
 
160 Henvisning til www.svallinggaard.dk, hvor der kan ses mere om Nicoline og hendes mand. Faurschou, Nicoline (I615)
 
161 Hjemmedøbt, var ikke fuldbåren, men fuldkommen. Døde 8 timer efter fødslen. Hjulmand, Kjeld Olesen (I350)
 
162 Hos sin datter Else. Jacobsdatter, Marie Kirstine (I658)
 
163 Hos sønnen Niels P. Vestergaard. Vestergaard, Peder Pedersen (I258)
 
164 Hospitals præst i Christianstad. Trevtorvius, Carl (I3924)
 
165 http://www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Rolsoe/Rolsoe_033e.jpg Poulsen, Niels (I120)
 
166 Hun blev gift med Niels Klim, klokker i Bergen de Fine, Barbara (I3913)
 
167 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F2050
 
168 Hun døde af en ørebetændelse som slog sig p hjernen. Møller, Severine Bartholine (I7215)
 
169 Hun døde efter at have født dødfødte tvillinger. Sørensdatter, Inger (I9215)
 
170 Hun døde på Fattiggården.
 
Nielsdatter, Anna (I9254)
 
171 Hun døde straks efter at have født tvillinger, hvoraf kun den ene overlever. Hermansen, Anne Charlotte (I10664)
 
172 Hun døde udøbt. Poulsen, pige (I1732)
 
173 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Sørensen, Anett (I10367)
 
174 Hun er tvilling, men søsteren var dødfødt. Laursen, Anna Margrethe (I2193)
 
175 Hun gifter sig igen den 23. juni 1757 i Værum sogn, med Skovfoged Søren Jensen Bieragger, som overtager Værum mølle. Han dør 1777, i Værum sogn Jensdatter, Karen (I32)
 
176 Hun rejste 1951 til Canada sammen med sine 2 sønner. Var da blevet skilt. Hjorth, Agnes Kirstine (I3568)
 
177 Hun var gift med de 3 på hinanden følgende, præster til Haarslev og Ting-Jellinge. Hun fik i alt 6 børn
2 sønner og 1 datter med Guldberg og 2 sønner med Halling og 1. datter med Nielsen.
 
Olivarius, Elisabeth Marie (I3967)
 
178 Hun var indskrevet i Vemmetofte Kloster. Passede sin mormor Mette Kjeldsen på Lerkenfeldt de sidste 1½ år, inden hun døde 1896. Var 1898 - 1899 husbestyrerinde for skriver Bang på Færøerne.
 
Licht, Anna Sofie Margrethe de Fine (I565)
 
179 Hun var Oldfrue på Odense alderdomshjem. Ugift Borch, Gerda (I1411)
 
180 Hun var på aftægt hos skrædder Mikkel Nielsen, Grensten ved sin død.
Hun var ugift. 
Jensdatter, Johanne (I238)
 
181 Hun var ugift Dochedahl, Anna Christine (I1058)
 
182 Hun var ugift. Faurschou, Karen Marie (I1069)
 
183 Hun vider førte gården efter sin mands død med sønnen Erik som bestyrer. Findsen, Maren Dorthea Charlotte (I7664)
 
184 Husbygger Shafer, Herman John (I2664)
 
185 Husmand og Fisker. Poulsen, Poul (I736)
 
186 Hvad Kield/Kjeld Jensen efterlod sig, kan man så nogenlunde konstatere, da skiftet efter ham findes i Friselvolds arkiv
Penge var der nemlig ifølge boopgørelsen ingen af - ikke en eneste skilling. Det kan naturligvis ikke være rigtig. Kontanter i et vist omfang har der givetvis været. Måske ikke mange, men dog i det mindste til at klare dagen og vejen.
I skiftet er boets aktiver opgjort til 895 rd.2 sk., efter vurdering af hver enkelenhed i indboet og besætningen. Når derfra drages passiverne på 278rd. 4sk., bliver nettoværdien af boet 616rd.2sk. Efter fradrag af enkens halvpart er arven til de 6 levende børn, 61rd.3mk.13sk. til hver af drengene og 30rd.4mk14½sk. til pigerne, som de vel og mærket ikke fik udbetalt i penge, men i dele af indboet. Da de 6 børn endnu var umyndige, beholdt moderen dog, - mod at give dem underhold af klæder og føde, - rådighed over den besætning og det indbo, som hele arvemassen ifølge skiftebrevet bestod af. 
Jensen, Kjeld (I4)
 
187 I "Den danske Pioner" 18 mar 1937 kunne læses, "Efter flere ugers sygdom afgik John F. Secher i onsdags ved døden i en herværende hospital, kun få timer efter at være bragt dertil Afdøde var velkendt i danske kredse både som bygnings håndværker og som medlem af Dannebro Odd Fellow. Secher kom hertil(USA) fra DK for 27 år siden. Foruden hustru efterlader han 2 døtre, desuden 2 brødre her og 2 søstre i DK"
 
Secher, Johannes Folsach (I1469)
 
188 I 1903 var der nemlig kommet en ny fotograf til Jyderup ved navn Carl Frederik Buchhave. Han startede på Drivsåtvej, men byggede i 1911 privatbolig, fotografisk atelier og biograf på Nyvej 16. Buchhave-Petersen, Carl Frederik (I4147)
 
189 I barselsseng. Kjeldsdatter, Anna (I13)
 
190 I bogen "Stamtavle over den jyske landmandsfamilie Kjeldsen fra Gundestrup" stå bl. a.
en af de ældste, af de nulevende (1890) Kjeldsener skriver:
" I min ungdom var jeg på Gundestrup og har set Provstens datter, hun var en meget tiltalende kone. Hendes søn Kield Kjeldsen, ( Kjeld Nielsen) og de senere efterkommer på Gundestrup har vi ingen omgang med, det var et stille folkefærd, der ikke satte pris på at opsøge familien. Jeg har hørt at de alle er døde. 
Kjeldsen, Niels (I11)
 
191 I kirkebogen stå følgende
"Hun var gift med fhv. husmand af Gyvelgård, Ulstrup sogn, Niels Lemvigh, med hvem hun dog ikke havde levet sammen i længere tid". 
Nielsdatter, Inger (I7451)
 
192 I USA hed han Charles Weed. Hviid, Karlo Edvard Christian Blume (I961)
 
193 ifølge Nygaards sedler. Jørgensen, Casper (I7373)
 
194 Ifølge Politiets Registerblade boede de ""Bæhrings Villa", Enghavevej, København, fra 1901 Kjeldsen, Gertrud Kjeldine (I781)
 
195 Iver W. ejede først Halkjær i Ejdrup sogn, men overtog sammen med sin broder Georg, Gunderupgård, efter faderens død i 1869. Men ret hurtig blev broderen købt ud og Iver var ene ejer af Gunderupgård. I 1885 måtte han sælge, han var gået konkurs. 1880 vendte konjunkturen, og det blev en dårlig periode for landbruget - of Ivar havde netop på dette tidspunkt begyndt et større byggeri af en ny kostald, som skulle kunne rumme ca. 100 malkekøer. En kostald der blev muret op med søjler og hvælvinger.
Hele familien flytter til København, hvor han var forretningsdrivende.  
Weinschenck, Ivar Kierulf (I1021)
 
196 Jens Kieldsen var først forpagter af Himmestrup i Lee sogn. i 1792 er han med til at købe godset Lerkenfeldt, sammen med sine to yngre brødre. I 1795 køber han Volstrup og flytter dertil.
Der kom 7 børn i dette ægteskab men kun 2 bliver voksne.
Om livet på Himmestrup, Lee sogn kan man komme lidt tættere Ind på - da en af hans bønder førte dagbog. Der er tale om hovbonden Christen Andersen, Nørre Tulstrup, hvis dagbog fra 1786 til 1797 er bevarede.
Og om Volstrup kan man læse i Aage Brasks bog "Volstrup, en gammel himmerlandsk gård og dens beboere" 
Kjeldsen, Jens (I12)
 
197 Jens M. Andersen var smedemester i Rud. Møller Andersen, Jens (I6343)
 
198 Jens var gårdmand og sognefoged i Stevnstrup. Vestergaard, Peder Jensen (I253)
 
199 Jens var medejer af Lynderupgård, hvor det var ham som stod for indkøb og salg af besætningen.
Hen på foråret 1840 fik han tyfus og døde samme år. Ved mundlig testamente havde han indsat Kield som enearving, dog med den forpligtelse at sørge for broderen Christian F. Kieldsen i Hobro. Dette godkendte de andre arvinger, mod at Kield ikke skulle arve deres far. 
Kjeldsen, Jens (I84)
 
200 Johan Henrik fhv. forvalter på Mosgård, nu boende til leje på Kristinesdal i Skovby sogn. den 7 aug 1786 lader han holde skifte efter sin i 1779 afdøde kone Dortea Sabine.
(Nyegaards seddeler 1786)
De tre ældste piger er i Holsten.
Johan Henrik havde siddet i uskiftet bo i følge bevilling af 12 feb. 1779. Boet fallit.
Også da han dør i 1789 er boet fallit. 
Ahnfeldt, Johan Henrik (I8841)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste»