Our Family
Genealogy Pages

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Historier  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne
Søg
Fornavn:


Efternavn:Notater


Match 201 til 250 fra 317

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 Købmand i Frederikshavn. Lønstrup, Christian Antonius Larsen (I2295)
 
202 Købmand i Grenå. Faurschou, Frederik (I628)
 
203 Købmand i Hamborg, Tyskland Faurschou, Jørgen Erik Grønbech (I1041)
 
204 Købmand i Hobro og 1830 - 44 ejer af Blåkilde mølle ved Hobro Steensen, Anders (I194)
 
205 Købmand i Løgstør 1900 - 1908, i Ribe 1908 - 1911 og Brønderslev 1911 og til sin død. Fabricius, Frederik Julius (I10050)
 
206 Købmand i Mariager. Ingen børn. Faurschou, Jens Vilhelm (I1115)
 
207 Købmand i Randers. Schou, Jacob (I989)
 
208 Købmand i Skive Faurschou, Peder Kjeldsen (I630)
 
209 Købmand i Ålborg.
 
Møller, Poul (I7189)
 
210 Købmand i Århus Bruun, Hans Poul Anton (I747)
 
211 Købmand i Århus Kirkebye, Vilhelm (I10261)
 
212 Købmand i Århus.
 
Faurschou, Christian (I581)
 
213 Købmand og værtshusholder i Skagen 1857 - 1870, i Frederikshavn fra 1870. Handelsfuldmægtig 1880 - 1890. Fabricius, Christen Marius (I10020)
 
214 Købmand. Født i Korsør, død sst., begravet sst. L. hørte til Korsør bys driftigste borgere i 1700-tallet.

Han fik 1759 privilegium på at indføre vine og sendte selv skib afsted som imidlertid blev opbragt af englænderne. 1768 oprettede han i Korsør et grønlandsk kompagni der skulle drive hval- og robbefangst, med tilhørende trankogeri, og han var medejer af færgeforbindelsen med Fyn.

L. tog ivrig del i byens liv. Ikke alene bidrog hans mange foretagender til hele byens trivsel, men han gjorde meget for ved byggeri at udvikle byen yderligere, og han købte 1764 Korsør fæstning. Mest kendt er hans navn blevet ved den hårdt tiltrængte forbedring han gennemførte i de rejsendes bekvemmeligheder når ugunstigt vejr opholdt dem i Korsør. Han fik 1759 bevilling til at holde gæstgiveri og værtshus, og gennem årene tog flere af rigets stormænd ind hos ham. Til trods for at han på højdepunktet af sit liv var en af byens matadorer måtte boet ved hans død erklæres fallit.

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. 
Langeland, Rasmus (I6832)
 
215 Købte en ejendom i Randrup 1941. Vestergaard, Carl Sørensen (I2479)
 
216 Købte Kjærbygård på auktion 6 nov 1829.
Maren solgte gården i 1841 og flyttede til Hobro 
Søndergaard, Niels Knudsen (I195)
 
217 Landmand - Maren Mølle ved Mariager.
 
Amorsen, Frederik Carl Christian (I1172)
 
218 Landmand i Haslund. Rasmussen, Søren Bødker (I547)
 
219 Landmand i Kristrup sogn, Randers amt. Holm, Jens (I321)
 
220 Landmand i West Branch, Iowa, USA Poulsen, Christen Jensen (I1843)
 
221 Landsretssagfører. de Fine Skibsted, Poul Frederik (I4780)
 
222 Lars E. Dalsgaard mistede sin far da han var blot 2 år gammel, (han begik selvmord ved hængning). Da Lars er ca 4 år giftede hans mor sig med Chr. Jensen Schou.
Efter sit giftemål blev Lars gårdbestyrer hos sin svigerfader og i 1864 får han skødet på gården - Tulstrupgård, Grynderup sogn. Det er en stor gård på 475 tdr.. I 1891 var en skorstensbrand årsag til at stuehuset nedbrændte og medens der blev bygget et nyt, i kampesten, boede familien i Grynderup.
4½ mdr. efter at Lars havde mistet sin kone tog han sit eget liv på samme måde som hans far havde gjort det. 
Dalsgaard, Lars Eriksen (I986)
 
223 Lars Kjelder Holst Kjeldsen har oplyst følgende:
"fra en Genealog der arbejdede på Landsarkivet har jeg (Lars K.H. Kjeldsen) fået følgende oplysninger "i Nørhald Herreds Justitsprotokold fra 1685 fandtes skiftebrev efter Jens Kjeldsens fader - Kjeld Christensen, der var død dette år (1685) og da hans enke ønskede at indgå nyt ægteskab, holt der nu skifte med de 2 børn
Jens Kjeldsen
Anna Kjeldsdatter
Kjeld Christensen var født ca 1645 og familien ejede Annexgård i Fårup, nabo sogn til Gundestrup" samme genealog oplyser at han har fundet Kjeld Christensens fader i et regnskab fra en Randers købmand omkring 1595."
 
Kieldsen, Jens (I1)
 
224 Læge i Hinnerup. Hjarsbæk Rasmussen, Jens Christian (I7350)
 
225 Læge. de Fine Olivarius, Børge (I2273)
 
226 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Faurschou, Jens Peter (I2922)
 
227 Læge. Hertz, Rolf (I1331)
 
228 Lærerinde på Den Private Realskole i Frederikshavn, indtil 1928. Fabricius, Ane Martine (I10047)
 
229 Mads Jensen er angivet som en af Gundestrupgårds fæstere
og fra hans død er det sønnen Jacob Madsen som er fæste. 
Jensen, Mads (I6)
 
230 Marius A. var smedemester i Haslund.
 
Andersen, Marius (I441)
 
231 Marskendiser. Hansen, Hans Friis (I7400)
 
232 Mere om Volstrup og dens beboere kan man læse om i Aage Brask. "Volstrup, en gammel himmerlandsk gaard og dens beboere" Dinesen, Kristen (I49)
 
233 Mikkel handlede med kreaturer og han var i mange år forvalter hos Kield Kieldsen på Lynderupgård. Var en kort tid medejer af Mølgaard. Fra 1846 - 1871 ejer af Ørndrup. Boede derefter i Randers.
Er kendt i slægten som "Mikkel uden hale"
Mange breve som han skrev til Proprietær Elle til Hassel er bevaret. 
Kjeldsen, Mikkel (I91)
 
234 Mikkel køber sammen med to af sine brødre, Niels og Peder, godset Lerkenfeldt. Niels boede aldrig på Lerkenfeldt, han købte jo Volstrup, Peder boede på Lerkenfeldt ca. 10 år, inden han købte godset Mølgaard(hans 3 ældste børn er født der)
Om livet på Lerkenfeldt i Mikkels tid kan man læse i bogen "Kjeldsen p Lerkenfeldt" udgivet af de danske Landboforeninger og Landbrugsraadet i 1992.
 
Kieldsen, Mikkel (I15)
 
235 Musiklærerinde indtil hun i 1924 rejste til USA. Licht, Ellen Rigmor Laura de Fine (I1900)
 
236 Musiklærerinde. Brogaard, Ane Margrethe (I7687)
 
237 Møllebygger. Severinsen, Porsenius (I9702)
 
238 Navne forandring 1903 fra Nielsen til Wilmer Wilmer, Anker Kruse Houmann (I5724)
 
239 Navne ændring 1956. Kirketerp, Kaj (I8884)
 
240 navne ændring 1962. Slettede Jensen.
nu Karen Hedeager. 
Jensen, Karen Hedeager (I2636)
 
241 Navneændring 1980
Aage Secher Christensen.
 
Christensen, Hans Aage Scher (I1481)
 
242 Navneændring i 1956. Kirketerp, Erik Olaf (I8885)
 
243 Niels Carl K. blev exam. juris. og var 1850 branddirektør, kæmner, og 1874 revisor i sparekassen. Det menes ikke han var gift med sit første barns moder.
Hans kone Nielsine Mørch var datter af hans stedmoder Anna Cathrine Mørch. Da der i 1853 udbrød kolera i Skagen, blev der oprettet en komité på 5 mand som skulle sørge for hjælp til de mange nødstedte hjem, formand for denne komité var branddirektøren Niels Kjelder.
I Skagen blev han kaldt "skrywwer" = skriver.
Det hus som han boede i havde han købt af sin svoger bager Saxild og det var det hus som Michael Ancher i 1884 købte af "Jomfru Storm" = Ingeborg Melsen, som havde arvet det af Niels Kjelder.
Et sted står der følgende "...... i 1884 var Ancher flyttet over i det lille hus med de fine skorstene, hvor den 20 lispundige (160 kg) strandingscommissonair Wolle,(Niels Kjelder) i sin tid havde slidt dagene hen med at blande sine romtoddyer og knubse sin husjomfru "Frøken Storm" som hun foretrak at kalde sig. 
Kjelder, Niels Carl (I5411)
 
244 Niels Christian var ugift. Gårdmand i Pandrup, Jelsmark sogn Holst, Niels Christian (I8915)
 
245 Niels købte 1866 Asmusgård ved Århus, efter at han havde været på Herredsfogedkontor i Randers og derefter havde lært landvæsen hjemme. i 1878 måtte han hjem til Aldershvile for at styrer faderens gård da denne ikke følte sig stærk nok til dette. I 1880 solgte han Asmusgård - og i 1887 overtog han sin svogers gård - Frøslevgård - den solgte han igen, som han solgte. I 1906 overdrog han Aldershvile til sin svigersøn Schade og Niels og hustru flyttede til Århus. Poulsen, Niels (I1703)
 
246 Niels var bonde og gårdbruger i Gundestrup. Det er meget nærliggende at tro at han har overtaget fæstegården efter sin far. Gården var på 91 td. Hartkorn, (3 gange så stor som en alm. fæstegård.)Flere ting kunne tyde derpå
- han er den ældste søn
- alle han 4 børn er født i Gundestrup
og Hanne Schou( ældste datter af Peder Kieldsen, Niels Kieldsens lillebroder) skriver bl. a. - "de to ældste sønner og en gammel karl holdt Dorrid ved gården" - og ved FT. 1801 boer Dorrid sammen med Niels og hans familie i Gundestrup 
Kjeldsen, Niels (I11)
 
247 Niels var gårdmand og smed i Haslund. Pedersen, Niels (I283)
 
248 Nu bare Brønderslev sogn, Hjørring amt Jensen, Niels Carl (I9350)
 
249 Om Volstrup kan man læse i bogen "Volstrup, en gammel himmerlandsk gård og dens beboere", af Aage Brask. Kjeldsen, Jens (I12)
 
250 Opholdt sig i lange perioder hos sin søster Abelone gift Kjeldsen, på Skjærpinggård. Søndergaard, Johanne Elise Agathe (I198)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste»