Our Family
Genealogy Pages

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Historier  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne
Søg
Fornavn:


Efternavn:Notater


Match 201 til 250 fra 333

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 Karetmager, indtrådte i Postvæsenet 1. juni 1906, som privat postbud i Skagen. 1 nov. 1907 statsansat som postbud og 1919 Postpakmester. den 23. sep. 1928 tildelt den Kgl. Belønnings medalje af 2. kl. m. krone. egenhændigt overrakt af Kong Chr. d. X. Carlsen, Kristen Eskild (I9112)
 
202 Kelleriis Planteskole blev stiftet i 1878 af Dorus Theus Poulsen, og den har gennem generationer leveret urter, frugttræer og ikke mindst roser til millioner af mennesker. Gennem de sidste mange år har planteskolen haft forskellige ejere, og trænger den grønne oase til en gennemgribende renovering. Planteskolen har en sjæl og en lang historie fra Poulsen tiden, men er de sidste år groet lidt til.  Poulsen, Dorus Teus (I1698)
 
203 Kirkebogen for Glenstrup sogn starter først i 1732, så derfor er hans fødsel ikke fundet. Jensen, Kjeld (I4)
 
204 Kirsten Johnsdatter gifter sig igen d. 8/10 - 1790, Flamlev sogn, Århus amt, med Christen Nielsen, (husmand med jord) og fik med ham 3 børn. Johnsdatter, Kirsten (I8842)
 
205 Kom til Skagen i 1907
Vendsyssel Tidende August 1907:
Indstillet til Lærer ved Skagen Kommune Skole. Fysik og Matematik
Vendsyssel Tidende 26.01.1911:
Taber Sag om Nattesæde på N. Mattsons Hotel

?? Fik han mellem 1913 - 1919 et uægte Barn
med Christianes Søster:
Helga Severine Iversen (født 14.03.1892 død 08.01.1935)

Lærer, Afholdsagitator, Proletar-Evangelist og Forfatter.
Skrev bl.a. sangene "Solen er så rød mor" og "Jeg véd en lærkerede"
Flytter i 1916 til Sæby, hvor han bliver udnævnt til lokalredaktør for Vendsyssel Vestreblad.
Bergstedts Ejendom Spliidsvej 19 købes af hans Svoger Købmand Iver A. Iversen. Iversen sælger Ejendommen 01.07.1921 til Dr. Hornemann.

Hans 2. Hustru Helga Hansen var fra Læsø og datter af:
Henrik Andreas Hansen født 1876 død 1946
og Hustru Ingeborg Jensen født 1864 død 1944

I 1942 medlem af D.N.S.A.P
Blev i 1946 idømt 2 års fængsel for unational virksomhed
Samtidig blev han slettet som medlem af Forfatterforeningen.


I 2004 udgav Ida Nilsson en biografi om Harald Bergstedt: "Ildsjæl på vildspor".
 
Bergstedt, Harald Pedersen (I9179)
 
206 Kommandør i den norske marine. de Ferry, Chriatian Lorentz (I4088)
 
207 Kontorfunktionær. Levin, Ellen Louise (I1891)
 
208 Kontrollør ved Limfjordsfiskeriet. Andersen, Berthel (I10630)
 
209 Kristen fik skødet på Volstrup den 2. jan. 1800, af sin svigermor. Dinesen, Kristen (I49)
 
210 Kristen var ved sin død førstelærer på Ans skole, Grønbæk sogn, Viborg amt. Kyhnæb, Kristen Nielsen (I6421)
 
211 Købmand - udvandrede til USA. Amorsen, Hans Georg Qvist (I1175)
 
212 Købmand i Frederikshavn. Lønstrup, Christian Antonius Larsen (I2295)
 
213 Købmand i Grenå. Faurschou, Frederik (I628)
 
214 Købmand i Hamborg, Tyskland Faurschou, Jørgen Erik Grønbech (I1041)
 
215 Købmand i Hobro og 1830 - 44 ejer af Blåkilde mølle ved Hobro Steensen, Anders (I194)
 
216 Købmand i Løgstør 1900 - 1908, i Ribe 1908 - 1911 og Brønderslev 1911 og til sin død. Fabricius, Frederik Julius (I10050)
 
217 Købmand i Mariager. Ingen børn. Faurschou, Jens Vilhelm (I1115)
 
218 Købmand i Randers. Schou, Jacob (I989)
 
219 Købmand i Skive Faurschou, Peder Kjeldsen (I630)
 
220 Købmand i Ålborg.
 
Møller, Poul (I7189)
 
221 Købmand i Århus Bruun, Hans Poul Anton (I747)
 
222 Købmand i Århus Kirkebye, Vilhelm (I10261)
 
223 Købmand i Århus.
 
Faurschou, Christian (I581)
 
224 Købmand og værtshusholder i Skagen 1857 - 1870, i Frederikshavn fra 1870. Handelsfuldmægtig 1880 - 1890. Fabricius, Christen Marius (I10020)
 
225 Købmand. Født i Korsør, død sst., begravet sst. L. hørte til Korsør bys driftigste borgere i 1700-tallet.

Han fik 1759 privilegium på at indføre vine og sendte selv skib afsted som imidlertid blev opbragt af englænderne. 1768 oprettede han i Korsør et grønlandsk kompagni der skulle drive hval- og robbefangst, med tilhørende trankogeri, og han var medejer af færgeforbindelsen med Fyn.

L. tog ivrig del i byens liv. Ikke alene bidrog hans mange foretagender til hele byens trivsel, men han gjorde meget for ved byggeri at udvikle byen yderligere, og han købte 1764 Korsør fæstning. Mest kendt er hans navn blevet ved den hårdt tiltrængte forbedring han gennemførte i de rejsendes bekvemmeligheder når ugunstigt vejr opholdt dem i Korsør. Han fik 1759 bevilling til at holde gæstgiveri og værtshus, og gennem årene tog flere af rigets stormænd ind hos ham. Til trods for at han på højdepunktet af sit liv var en af byens matadorer måtte boet ved hans død erklæres fallit.

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. 
Langeland, Rasmus (I6832)
 
226 Købte en ejendom i Randrup 1941. Vestergaard, Carl Sørensen (I2479)
 
227 Købte Kjærbygård på auktion 6 nov 1829.
Maren solgte gården i 1841 og flyttede til Hobro 
Søndergaard, Niels Knudsen (I195)
 
228 Landmand - Maren Mølle ved Mariager.
 
Amorsen, Frederik Carl Christian (I1172)
 
229 Landmand i Haslund. Rasmussen, Søren Bødker (I547)
 
230 Landmand i Kristrup sogn, Randers amt. Holm, Jens (I321)
 
231 Landmand i West Branch, Iowa, USA Poulsen, Christen Jensen (I1843)
 
232 Landsretssagfører. de Fine Skibsted, Poul Frederik (I4780)
 
233 Lars E. Dalsgaard mistede sin far da han var blot 2 år gammel, (han begik selvmord ved hængning). Da Lars er ca 4 år giftede hans mor sig med Chr. Jensen Schou.
Efter sit giftemål blev Lars gårdbestyrer hos sin svigerfader og i 1864 får han skødet på gården - Tulstrupgård, Grynderup sogn. Det er en stor gård på 475 tdr.. I 1891 var en skorstensbrand årsag til at stuehuset nedbrændte og medens der blev bygget et nyt, i kampesten, boede familien i Grynderup.
4½ mdr. efter at Lars havde mistet sin kone tog han sit eget liv på samme måde som hans far havde gjort det. 
Dalsgaard, Lars Eriksen (I986)
 
234 Lars Kjelder Holst Kjeldsen har oplyst følgende:
"fra en Genealog der arbejdede på Landsarkivet har jeg (Lars K.H. Kjeldsen) fået følgende oplysninger "i Nørhald Herreds Justitsprotokold fra 1685 fandtes skiftebrev efter Jens Kjeldsens fader - Kjeld Christensen, der var død dette år (1685) og da hans enke ønskede at indgå nyt ægteskab, holt der nu skifte med de 2 børn
Jens Kjeldsen
Anna Kjeldsdatter
Kjeld Christensen var født ca 1645 og familien ejede Annexgård i Fårup, nabo sogn til Gundestrup" samme genealog oplyser at han har fundet Kjeld Christensens fader i et regnskab fra en Randers købmand omkring 1595."
 
Kieldsen, Jens (I1)
 
235 Lever af fiskeri og små handel. Dannebrogsmand. Andersen, Jacob (I10624)
 
236 Læge i Hinnerup. Hjarsbæk Rasmussen, Jens Christian (I7350)
 
237 Læge. de Fine Olivarius, Børge (I2273)
 
238 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Faurschou, Jens Peter (I2922)
 
239 Læge. Hertz, Rolf (I1331)
 
240 Lærerinde på Den Private Realskole i Frederikshavn, indtil 1928. Fabricius, Ane Martine (I10047)
 
241 Mads Jensen er angivet som en af Gundestrupgårds fæstere
og fra hans død er det sønnen Jacob Madsen som er fæste. 
Jensen, Mads (I6)
 
242 Marius A. var smedemester i Haslund.
 
Andersen, Marius (I441)
 
243 Marskendiser. Hansen, Hans Friis (I7400)
 
244 Mere om Volstrup og dens beboere kan man læse om i Aage Brask. "Volstrup, en gammel himmerlandsk gaard og dens beboere" Dinesen, Kristen (I49)
 
245 Mikkel handlede med kreaturer og han var i mange år forvalter hos Kield Kieldsen på Lynderupgård. Var en kort tid medejer af Mølgaard. Fra 1846 - 1871 ejer af Ørndrup. Boede derefter i Randers.
Er kendt i slægten som "Mikkel uden hale"
Mange breve som han skrev til Proprietær Elle til Hassel er bevaret. 
Kjeldsen, Mikkel (I91)
 
246 Mikkel køber sammen med to af sine brødre, Niels og Peder, godset Lerkenfeldt. Niels boede aldrig på Lerkenfeldt, han købte jo Volstrup, Peder boede på Lerkenfeldt ca. 10 år, inden han købte godset Mølgaard(hans 3 ældste børn er født der)
Om livet på Lerkenfeldt i Mikkels tid kan man læse i bogen "Kjeldsen p Lerkenfeldt" udgivet af de danske Landboforeninger og Landbrugsraadet i 1992.
 
Kieldsen, Mikkel (I15)
 
247 Musiklærerinde indtil hun i 1924 rejste til USA. Licht, Ellen Rigmor Laura de Fine (I1900)
 
248 Musiklærerinde. Brogaard, Ane Margrethe (I7687)
 
249 Møllebygger. Severinsen, Porsenius (I9702)
 
250 Navne forandring 1903 fra Nielsen til Wilmer Wilmer, Anker Kruse Houmann (I5724)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste»