Our Family
Genealogy Pages

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Historier  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne
Søg
Fornavn:


Efternavn:Notater


Match 201 til 250 fra 359

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 I "Den danske Pioner" 18 mar 1937 kunne læses, "Efter flere ugers sygdom afgik John F. Secher i onsdags ved døden i en herværende hospital, kun få timer efter at være bragt dertil Afdøde var velkendt i danske kredse både som bygnings håndværker og som medlem af Dannebro Odd Fellow. Secher kom hertil(USA) fra DK for 27 år siden. Foruden hustru efterlader han 2 døtre, desuden 2 brødre her og 2 søstre i DK"
 
Secher, Johannes Folsach (I1469)
 
202 I 1903 var der nemlig kommet en ny fotograf til Jyderup ved navn Carl Frederik Buchhave. Han startede på Drivsåtvej, men byggede i 1911 privatbolig, fotografisk atelier og biograf på Nyvej 16. Buchhave-Petersen, Carl Frederik (I4147)
 
203 I barselsseng. Kjeldsdatter, Anna (I13)
 
204 I bogen "Stamtavle over den jyske landmandsfamilie Kjeldsen fra Gundestrup" stå bl. a.
en af de ældste, af de nulevende (1890) Kjeldsener skriver:
" I min ungdom var jeg på Gundestrup og har set Provstens datter, hun var en meget tiltalende kone. Hendes søn Kield Kjeldsen, ( Kjeld Nielsen) og de senere efterkommer på Gundestrup har vi ingen omgang med, det var et stille folkefærd, der ikke satte pris på at opsøge familien. Jeg har hørt at de alle er døde. 
Kjeldsen, Niels (I11)
 
205 I kirkebogen stå følgende
"Hun var gift med fhv. husmand af Gyvelgård, Ulstrup sogn, Niels Lemvigh, med hvem hun dog ikke havde levet sammen i længere tid". 
Nielsdatter, Inger (I7451)
 
206 I USA hed han Charles Weed. Hviid, Karlo Edvard Christian Blume (I961)
 
207 ifølge Nygaards sedler. Jørgensen, Casper (I7373)
 
208 Ifølge Politiets Registerblade boede de ""Bæhrings Villa", Enghavevej, København, fra 1901 Kjeldsen, Gertrud Kjeldine (I781)
 
209 Iver W. ejede først Halkjær i Ejdrup sogn, men overtog sammen med sin broder Georg, Gunderupgård, efter faderens død i 1869. Men ret hurtig blev broderen købt ud og Iver var ene ejer af Gunderupgård. I 1885 måtte han sælge, han var gået konkurs. 1880 vendte konjunkturen, og det blev en dårlig periode for landbruget - of Ivar havde netop på dette tidspunkt begyndt et større byggeri af en ny kostald, som skulle kunne rumme ca. 100 malkekøer. En kostald der blev muret op med søjler og hvælvinger.
Hele familien flytter til København, hvor han var forretningsdrivende.  
Weinschenck, Ivar Kierulf (I1021)
 
210 Jens Kieldsen var først forpagter af Himmestrup i Lee sogn. i 1792 er han med til at købe godset Lerkenfeldt, sammen med sine to yngre brødre. I 1795 køber han Volstrup og flytter dertil.
Der kom 7 børn i dette ægteskab men kun 2 bliver voksne.
Om livet på Himmestrup, Lee sogn kan man komme lidt tættere Ind på - da en af hans bønder førte dagbog. Der er tale om hovbonden Christen Andersen, Nørre Tulstrup, hvis dagbog fra 1786 til 1797 er bevarede.
Og om Volstrup kan man læse i Aage Brasks bog "Volstrup, en gammel himmerlandsk gård og dens beboere" 
Kjeldsen, Jens (I12)
 
211 Jens M. Andersen var smedemester i Rud. Møller Andersen, Jens (I6343)
 
212 Jens var gårdmand og sognefoged i Stevnstrup. Vestergaard, Peder Jensen (I253)
 
213 Jens var medejer af Lynderupgård, hvor det var ham som stod for indkøb og salg af besætningen.
Hen på foråret 1840 fik han tyfus og døde samme år. Ved mundlig testamente havde han indsat Kield som enearving, dog med den forpligtelse at sørge for broderen Christian F. Kieldsen i Hobro. Dette godkendte de andre arvinger, mod at Kield ikke skulle arve deres far. 
Kjeldsen, Jens (I84)
 
214 Johan Henrik fhv. forvalter på Mosgård, nu boende til leje på Kristinesdal i Skovby sogn. den 7 aug 1786 lader han holde skifte efter sin i 1779 afdøde kone Dortea Sabine.
(Nyegaards seddeler 1786)
De tre ældste piger er i Holsten.
Johan Henrik havde siddet i uskiftet bo i følge bevilling af 12 feb. 1779. Boet fallit.
Også da han dør i 1789 er boet fallit. 
Ahnfeldt, Johan Henrik (I8841)
 
215 Karetmager, indtrådte i Postvæsenet 1. juni 1906, som privat postbud i Skagen. 1 nov. 1907 statsansat som postbud og 1919 Postpakmester. den 23. sep. 1928 tildelt den Kgl. Belønnings medalje af 2. kl. m. krone. egenhændigt overrakt af Kong Chr. d. X. Carlsen, Kristen Eskild (I9112)
 
216 Kelleriis Planteskole blev stiftet i 1878 af Dorus Theus Poulsen, og den har gennem generationer leveret urter, frugttræer og ikke mindst roser til millioner af mennesker. Gennem de sidste mange år har planteskolen haft forskellige ejere, og trænger den grønne oase til en gennemgribende renovering. Planteskolen har en sjæl og en lang historie fra Poulsen tiden, men er de sidste år groet lidt til.  Poulsen, Dorus Teus (I1698)
 
217 Kirkebogen for Glenstrup sogn starter først i 1732, så derfor er hans fødsel ikke fundet. Jensen, Kjeld (I4)
 
218 Kirsten Johnsdatter gifter sig igen d. 8/10 - 1790, Flamlev sogn, Århus amt, med Christen Nielsen, (husmand med jord) og fik med ham 3 børn. Johnsdatter, Kirsten (I8842)
 
219 Kom til Skagen i 1907
Vendsyssel Tidende August 1907:
Indstillet til Lærer ved Skagen Kommune Skole. Fysik og Matematik
Vendsyssel Tidende 26.01.1911:
Taber Sag om Nattesæde på N. Mattsons Hotel

?? Fik han mellem 1913 - 1919 et uægte Barn
med Christianes Søster:
Helga Severine Iversen (født 14.03.1892 død 08.01.1935)

Lærer, Afholdsagitator, Proletar-Evangelist og Forfatter.
Skrev bl.a. sangene "Solen er så rød mor" og "Jeg véd en lærkerede"
Flytter i 1916 til Sæby, hvor han bliver udnævnt til lokalredaktør for Vendsyssel Vestreblad.
Bergstedts Ejendom Spliidsvej 19 købes af hans Svoger Købmand Iver A. Iversen. Iversen sælger Ejendommen 01.07.1921 til Dr. Hornemann.

Hans 2. Hustru Helga Hansen var fra Læsø og datter af:
Henrik Andreas Hansen født 1876 død 1946
og Hustru Ingeborg Jensen født 1864 død 1944

I 1942 medlem af D.N.S.A.P
Blev i 1946 idømt 2 års fængsel for unational virksomhed
Samtidig blev han slettet som medlem af Forfatterforeningen.


I 2004 udgav Ida Nilsson en biografi om Harald Bergstedt: "Ildsjæl på vildspor".
 
Bergstedt, Harald Pedersen (I9179)
 
220 Kommandør i den norske marine. de Ferry, Chriatian Lorentz (I4088)
 
221 Kontorfunktionær. Levin, Ellen Louise (I1891)
 
222 Kontrollør ved Limfjordsfiskeriet. Andersen, Berthel (I10630)
 
223 Kristen fik skødet på Volstrup den 2. jan. 1800, af sin svigermor. Dinesen, Kristen (I49)
 
224 Kristen var ved sin død førstelærer på Ans skole, Grønbæk sogn, Viborg amt. Kyhnæb, Kristen Nielsen (I6421)
 
225 Købmand - udvandrede til USA. Amorsen, Hans Georg Qvist (I1175)
 
226 Købmand i Frederikshavn. Lønstrup, Christian Antonius Larsen (I2295)
 
227 Købmand i Grenå. Faurschou, Frederik (I628)
 
228 Købmand i Hamborg, Tyskland Faurschou, Jørgen Erik Grønbech (I1041)
 
229 Købmand i Hobro og 1830 - 44 ejer af Blåkilde mølle ved Hobro Steensen, Anders (I194)
 
230 Købmand i Løgstør 1900 - 1908, i Ribe 1908 - 1911 og Brønderslev 1911 og til sin død. Fabricius, Frederik Julius (I10050)
 
231 Købmand i Mariager. Ingen børn. Faurschou, Jens Vilhelm (I1115)
 
232 Købmand i Randers. Schou, Jacob (I989)
 
233 Købmand i Skive Faurschou, Peder Kjeldsen (I630)
 
234 Købmand i Ålborg.
 
Møller, Poul (I7189)
 
235 Købmand i Århus Bruun, Hans Poul Anton (I747)
 
236 Købmand i Århus Kirkebye, Vilhelm (I10261)
 
237 Købmand i Århus.
 
Faurschou, Christian (I581)
 
238 Købmand og værtshusholder i Skagen 1857 - 1870, i Frederikshavn fra 1870. Handelsfuldmægtig 1880 - 1890. Fabricius, Christen Marius (I10020)
 
239 Købmand. Født i Korsør, død sst., begravet sst. L. hørte til Korsør bys driftigste borgere i 1700-tallet.

Han fik 1759 privilegium på at indføre vine og sendte selv skib afsted som imidlertid blev opbragt af englænderne. 1768 oprettede han i Korsør et grønlandsk kompagni der skulle drive hval- og robbefangst, med tilhørende trankogeri, og han var medejer af færgeforbindelsen med Fyn.

L. tog ivrig del i byens liv. Ikke alene bidrog hans mange foretagender til hele byens trivsel, men han gjorde meget for ved byggeri at udvikle byen yderligere, og han købte 1764 Korsør fæstning. Mest kendt er hans navn blevet ved den hårdt tiltrængte forbedring han gennemførte i de rejsendes bekvemmeligheder når ugunstigt vejr opholdt dem i Korsør. Han fik 1759 bevilling til at holde gæstgiveri og værtshus, og gennem årene tog flere af rigets stormænd ind hos ham. Til trods for at han på højdepunktet af sit liv var en af byens matadorer måtte boet ved hans død erklæres fallit.

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. 
Langeland, Rasmus (I6832)
 
240 Købte en ejendom i Randrup 1941. Vestergaard, Carl Sørensen (I2479)
 
241 Købte Kjærbygård på auktion 6 nov 1829.
Maren solgte gården i 1841 og flyttede til Hobro 
Søndergaard, Niels Knudsen (I195)
 
242 LACHMANN Viggo Overretssagfører; f. 16. Juli 1864 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J J Lachmann og Hustru Frederikke f. Kalkar; gift m. Engel f. Saxild, f. 18. April paa Skagen. Student (Metropolitanskolen) 1881; cand. jur. 1887; Overretssagfører 1891; Formand for Studentersamfundet 1903Oo og for dets Retshjælp for ubemidlede fra 1899.
Adresse: Thorvaldsensvej 7, Kbhvn. LAMM
 
Lachmann, Viggo Frederik Kaikar (I8399)
 
243 Landmand - Maren Mølle ved Mariager.
 
Amorsen, Frederik Carl Christian (I1172)
 
244 Landmand i Haslund. Rasmussen, Søren Bødker (I547)
 
245 Landmand i Kristrup sogn, Randers amt. Holm, Jens (I321)
 
246 Landmand i West Branch, Iowa, USA Poulsen, Christen Jensen (I1843)
 
247 Landsretssagfører. de Fine Skibsted, Poul Frederik (I4780)
 
248 Lars E. Dalsgaard mistede sin far da han var blot 2 år gammel, (han begik selvmord ved hængning). Da Lars er ca 4 år giftede hans mor sig med Chr. Jensen Schou.
Efter sit giftemål blev Lars gårdbestyrer hos sin svigerfader og i 1864 får han skødet på gården - Tulstrupgård, Grynderup sogn. Det er en stor gård på 475 tdr.. I 1891 var en skorstensbrand årsag til at stuehuset nedbrændte og medens der blev bygget et nyt, i kampesten, boede familien i Grynderup.
4½ mdr. efter at Lars havde mistet sin kone tog han sit eget liv på samme måde som hans far havde gjort det. 
Dalsgaard, Lars Eriksen (I986)
 
249 Lars Kjelder Holst Kjeldsen har oplyst følgende:
"fra en Genealog der arbejdede på Landsarkivet har jeg (Lars K.H. Kjeldsen) fået følgende oplysninger "i Nørhald Herreds Justitsprotokold fra 1685 fandtes skiftebrev efter Jens Kjeldsens fader - Kjeld Christensen, der var død dette år (1685) og da hans enke ønskede at indgå nyt ægteskab, holt der nu skifte med de 2 børn
Jens Kjeldsen
Anna Kjeldsdatter
Kjeld Christensen var født ca 1645 og familien ejede Annexgård i Fårup, nabo sogn til Gundestrup" samme genealog oplyser at han har fundet Kjeld Christensens fader i et regnskab fra en Randers købmand omkring 1595."
 
Kieldsen, Jens (I1)
 
250 Lever af fiskeri og små handel. Dannebrogsmand. Andersen, Jacob (I10624)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Næste»