Our Family
Genealogy Pages

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Historier  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne
Søg
Fornavn:


Efternavn:Notater


Match 51 til 100 fra 359

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 Dræbt ved lynnedslag i Skeen Mølle. Bastholm, Jens Jesper Christensen (I9293)
 
52 Dyrlæge Kofod Jensen, Jens (I10768)
 
53 Døde som barn i Odense Bunkeflod, Thyre Josias (I4166)
 
54 døde ung de Ferry, Jacobine (I4171)
 
55 døde ung. de Ferry, Peter (I4170)
 
56 Efter at have taget realeksamen rejste han til USA. Hans adr. er ukendt. Secher, Thomas Harry Emil (I1471)
 
57 Efter forældrenes død rejste hun i 1920 over til sin søster i New York, USA, for at aflægge et kort besøg, der imidlertid kom til at varer i 26 år, da sygdom og en krig gjorde en hjemrejse umulig. Fra 1947 boer hun i den ejendom som hendes forældre havde opført og testamenterede hende og hendes ligeledes ugifte søster(død i 1942).  Nielsen, Petra Margrethe (I1433)
 
58 efter Kirsten Olufsdatters første mand er der et skifte - Frijsenvold Gods, Ørum sogn, Galten Herred Randers amt.
Nr. 15, 74, den 19 juni 1705, Gundestrupgård, til stede var:
Søren Jensen, død
Kirsten Olufsdatter, Enke
Jens Sørensen, 2 år
Anne Sørensdatter, født efter faderens død
enkens fæstemand Jens Kildsen og Farbroder Peder Jensen, Handest 
Olufsdatter, Kirsten (I2)
 
59 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nielsen, Hans Mogens (I10153)
 
60 Ejer af Birkeholm i Ølst sogn. Søndergaard, Peder Severin (I196)
 
61 Ejer af Rådhuskiosken i Kgs. Lyngby Borch, Frederik Sofus Faurschou (I2464)
 
62 Ejer af Skibbygård Faurschou, Rasmus (I1070)
 
63 Ejer af Østergård i Hjortshøj sogn, Randers amt Hastrup, Ole Faurschou (I1120)
 
64 Enkefru Agnes Brinkmann, født Zinck, af Aalborg, der hensiidder i uskiftet Bo efter sin afdøde Ægtefæl- -I le Melchior Augustinus Saxild Brinkmann af Aalborg, fortsætter Firmaet:»I. Zinck«af Aalborg, som ansvar- -i lig og tegningsberettiget Deltager. Jens Valdemar Brinkmann af Aalborg indtræder i Firmaet som fuldt ansvarlig og tegningsberettiget Deltager. PoMtimesteren d Aalborg m. v., Aalborg, den 23. Ok-  Brinkmann, Jens Valdemar (I8391)
 
65 Er født Jens Hviid Christensen, men fik 1905 navneændring. Hviid, Jens (I391)
 
66 Er ved FT 1880, Haslund sogn, hos sin broder Peder Nielsen (Degn), og ved en nevøs dåb, hvor han er fadd. (1881) er han Træhandler i Randers Nielsen, Jens Peter (I366)
 
67 er ved sin død 50 år gammel. Jensen, Kjeld (I4)
 
68 Ernst Malling var ejer af Elstedgård, Elsted sogn, senere ved politiet på Lolland. Malling, Ernst (I1031)
 
69 Et barn af han blev begravet i Bergen den 21 marts 1701. de Fine, Henrich (I3910)
 
70 Familien immigrere til USA i 1917  Jacobsen, Hans Christian (I4633)
 
71 Fik navne ændring 1904. Demuth, Erik Frederik Larsen (I8863)
 
72 fik navne ændring 1977. Kofoed, (Kofod Jensen), Hans (I10776)
 
73 Fischer blev student fra Østersøgades Gymnasium 1938 og mag.art. i kunsthistorie 1948 fra Københavns Universitet. Samme år blev han ansat som 2. inspektør og avancerede 1957 til 1. inspektør og 1964 til overinspektør. Han var på studieophold i Rom og Paris 1946-47 og foretog derefter årlige studierejser til forskellige lande. Erik Fischers livslange indsats har medvirket til at gøre Kobberstiksamlingen og dens forskningsaktivitet kendt i udlandet. Hans eget kunsthistoriske speciale har især været forskning i Melchior Lorck, Albrecht Dürers kobberstik og raderinger og C.W. Eckersbergs perspektiv- og proportionsstudier.

Fischer var også lektor ved Københavns Universitet 1964-1990, hvor hans undervisning har haft vidtrækkende betydning for flere generationer af danske kunsthistorikere.

Fra Wikipedia.dk
 
Fischer, Erik (I2744)
 
74 Fisker - handelsmand - bådfører. Jacobsen, Anders (I10627)
 
75 Fisker i Skagen Jensen, Anders (I10640)
 
76 Fisker i Skagen. Gotfredsen, Hans Otto (I9695)
 
77 Fisker og Lods. Boede Krøyersvej 9, Skagen Knæp, Christen Jacobsen Krogh (I5475)
 
78 Fisker. Andersen, Niels (I10631)
 
79 Forfatterinde.
 
Bagger, Palline Kirstine Margrethe (I6834)
 
80 Forhenværende filialbestyrer ved Hedeselskabet Jens Hedegård Thellesen, Rønde, er død, 94 år. Jens Hedegård Thellesen var født i Kibæk ved Skjern og opvokset i Sønder Omme, hvor hans far var teglværksejer. Efter at have taget præliminæreksamen i Grindsted kom han til landbruget. Han arbejdede det meste af sin ungdom på Jerlevgård ved Vejle, som hans far havde købt, og hvor han deltog i et stærkt familiesammenhold for at komme igennem krisen i 1930'erne. I 1938 tog Jens Hedegård Thellesen på Landbohøjskole og blev siden agronom. I 1941 kom han til Hedeselskabet i Århus, og samme år giftede han sig med sygeplejerske Inger Zeuthen. Parret flyttede efter nogen tid til Odense og siden til Rønde, og fra 1951 til sin pensionering i 1977 var Jens Hedegård Thellesen filialbestyrer ved Hedeselskabet i Rønde. I pensionstiden var han bl.a. kommunens koordinator ved »Flygtning '81«-indsamlingen, hvor han formåede at etablere et totalt samarbejde i lokalsamfundet, ikke mindst med udgangspunkt i Rønde Rotary klub, så man opnåede landets næsthøjeste indsamlingsresultat pr. indbygger. Han var mangeårigt medlem af den lokale Rotary klub og blev for nogle år siden tildelt Poul Harris hæderstegn. Jens Hedegård Thellesen efterlader sig sin hustru gennem 62 år.
Fra Kristelig Dagblad (dødsfald) 
Thellesen, Jens Hedegaard (I6912)
 
81 Forhenværende toldforvalter i Nordborg Faurschou, Jens Grønbech (I594)
 
82 Forpagter af Kjærgård Mølle i Tornby sogn. Frederiksen, Severin (I9301)
 
83 Forpagter af Nørlund, Ravnkilde sogn, Ålborg amt. 13/10 - 1816 købte han Rolsegaard, og flyttede dertil med familien 15/5 - 1817. Poulsen, Niels (I120)
 
84 Fra 1815 forpagtede han Havnø, og 1816 medejer og fra 12 jan. 1842 ene ejer af Havnø. 1846 - 47 lod han en ny hovedbygning opfører og rev de gamle bygninger ned, bl.a. resterne af Hilleborg dås. Den nye bygning var i tre fløje alle i en etage og af gule sten. gravene omkring hovedbygningen var for længst tilgroede og tørre, de kastedes nu til. Også ladegården moderniseredes i hans tid. 1863 fik sønnen skødet på gården. Kjeldsen, Christian Juul (I69)
 
85 Frederik Borch var fotograf i Århus, på Sct. Clemens Torv.
De havde ingen børn. 
Borch, Frederik (I1404)
 
86 Frisørmester i Ålborg Sørensen, Holger (I10365)
 
87 Fælgende er fra et materiale fra Skagen lokalsamling: "...Niels var søn af Skrywwer (Niels Carl Kjelder), som holdt børneskole i sit hjem i Østerby. Sønnen gik ikke i hans fodspor, nej ham havde byen en del udgifter på og til sidst skaffede de ham en billet til Amerika for at komme af med ham. Ingen hørte fra ham senere og for et års til siden (1932) så Christensen Amtsforvalter i Skagen, i et blad, at en dansker på godt hundrede år var død på et plejehjem i New York. Det var sikkert Skrywwer Niels, for både navn og alder passede nøjagtigt på ham" Kjelder, Niels (I5484)
 
88 Gas- og Vandmester i Chicago, USA Sanderhoff, Georg (I9802)
 
89 Gift med en maler Johannes Andersen, i USA. Holst, Laura Marie (I8950)
 
90 Godsforvalter og Skovrider på Gyllebo 1869 - 1872, Godsinspektør og Skovrider på Jægerspris 1885 - 1894, adm. direktør for Det danske Hedeselskab, Århus 1895 - 1901. Borch, Peter Gottlieb Koch (I1418)
 
91 Gravsten er på Sønder kirkegård i Thisted. Andersen, Berthel (I10630)
 
92 Gravsten findes på Frederikssunds kirkegård. Lange, Peter Holten (I10607)
 
93 Gravsten kan ses på dk-gravsten.dk Callisen, Rigmor Hjorth (I3588)
 
94 Gravsten kan ses på nettet. Christensen, Ester Ragnhild (I9694)
 
95 Gravsten kan ses på www.dk-gravsten.dk la Cour Siegumfeldt, Peter Christian Georg (I4396)
 
96 Gravsten på Flejsborg kirkegård. Lemvig, Poul Tistram (I7483)
 
97 Gravsten på Flejsborg kirkegård. Rasmussen, Marie Frederikke (I7577)
 
98 Gravsten på Flejsborg kirkegård. Lemvig, Søren Kristian (I7480)
 
99 Gravsten på Flejsborg kirkegård. Christensen, Anne (I7591)
 
100 Gravsten på Frederikssunds kirkegård. Ross, Frederikke Magdalene (I10593)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... Næste»