Our Family
Genealogy Pages

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Fortællinger  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne
Søg
Fornavn:


Efternavn:Notater


Træ:  

Match 551 til 578 fra 578

      «Forrige «1 ... 8 9 10 11 12

 #   Notater   Knyttet til 
551 Ugift. Lærerinde hos Jomfru Lindes Pigeskole i Løngangstrædet, senere overtog hun pigeskolen. Køppen, Sophie Catherine Helene (I10871)
 
552 Under en badetur i Kallø vig, han fik krampe og druknede. Dinesen, Jens (I53)
 
553 Under et besøg hos hendes broder. Kjeldsen, Kirstine (I167)
 
554 Urnen nedsat  Døssing, Ane Kirstine Nielsen (I12066)
 
555 Urnen nedsat på Søndermark kirkegård Nieuwenhuis Møller, Knud (I6882)
 
556 Var Schalburgkorpsets efterretningstjeneste E T første chef Spleth, Erik (I4764)
 
557 Var skilt fra Marie Jespersen ved sin død i 1964. Siegumfeldt, Gustav Hoff (I4617)
 
558 Var sømand på langfart. Kieldsen, Kristen Torst (I173)
 
559 Ved faderens død i 1910 var hun bosat i Kbhvn. Hun var gift med sporvognskonduktør Eriksen i Aarhus. Deres eneste barn, Elin Eriksen, led af sclerose og sad i mange år i kørestol inden hun døde ugift. Sørensen, Mariane Kirstine (I9160)
 
560 ved FT 1845 boede Jacob og hans kone hos sønnen Berthel. Andersen, Jacob (I10624)
 
561 Ved FT 1880 boer hun sammen med sin mand, (svoger) i Hørsted. 1890 er hun bryggerspige - gift - i Ørum sogn og ved FT 1901 er hun husbestyrer i Bedsted nu ugift. Hendes datter er da strygerske i Frederiksberg sogn. Frost, Ane Pedersen (I228)
 
562 Ved FT 1930 boer hun sammen med sin mand Korfuvej 17, København og i 1940 er det sønnen Hugo Ludvig med hustru og 2 børn der boer på adressen. Holst, Marie Theresia Vilhelmine (I8913)
 
563 Ved FT 1940 for Nibe, Søndergade 45. står der at de er blevet gift i 1937, men ved ikke hvor de er blevet gift. Familie F2559
 
564 Ved FT. 1855 og 1860 er han købmand i Frederikshavn. I FT 1880 finder man han og familien i København, hvor de boer Frederiksborggade 48. Det samme ved FT 1890. Degn, Niels Jensen (I10005)
 
565 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F2884
 
566 Ved købekontrakt i 1801 frikøber Søren fæstegården fra Frisenvold. Kjeldsen, Søren (I275)
 
567 ved selvmord. Trojel, Christian Benson (I10681)
 
568 Ved sin død boede hun hos sin broder Peder Hviid, Tranekjær. Hviid, Katrine (I5640)
 
569 Ved sin død står han som H.J. Køppen. Petersen, Hans Jørgen (I10816)
 
570 Ved sin død var hun blevet skilt. Bisgaard, Emma Sophie (I12685)
 
571 Vedfaderens død i 1910 var hun bosat i USA Sørensen, Ane Sophie (I9157)
 
572 Vilhelm blev student 1904, cand. jur. 1911, sagfører 1916. Overretssagfører 1918. Essen, Vilhelm von (I6262)
 
573 Vin og tobakshandler i Norge Hviid, Oskar (I923)
 
574 von Køppen ansøgte militæret de. 7 nov. 1770 om tilladelse til at indgå ægteskab med Mariane E. Petersen Familie F2680
 
575 ynderupgaard
af Niels Laurberg
skrevet i bladet ”Slægten”1917


I de mange Aar jeg var Præst i Laastrup, havde jeg rig Lejlighed til at høre om og se al den Godgørenhed og Hjælpsomhed, der udgik fra Lynderupgaard. Det var ikke i smaa Maader, der blev uddelt Korn og Fødevarer i Kield Kieldsens og den gamle ”Madams” Tid til Godsets Fattige og Gamle, og om end den gamle patriarkalske Tid var forbi, fulgte Jens Kieldsen og Hustru trolig i deres Spor. Hver Ugedag kom der nogle for at hente Korn, Brød og Penge paa Lynderupgaard. Alle kom om Middagen, saa de kunde faa et godt Maaltid Mad, og de fik ofte Sul med Hjem til Brødet.
Til Jul blev der uddelt i store Maader. Der gik mange morsomme Fortællinger om ”Kield” i hans Forhold til Bønderne og den gamle Madam blev lovprist af alle. Hun havde ogsaa en ganske særegen Maade at hjælpe paa, som jeg ofte har beundret og kunde ønske, at mange af Slægten kunde tage op.
Hun gav ikke til alle og hver, der bad hende, men kun til dem, som hun skønnede trængte til Hjælp, og saa kom hun selv personlig med sin Gave og føjede deltagende og opmuntrende Ord til. Ingen følte sig trykket af hendes Gaver, fordi man følte han gav med Glæde, og man ligesom gjorde hende en Tjeneste ved at tage imod det hun gav, men samtidig dermed forstod man ogsaa, at det man fik, var noget godt, som man var forpligtet til at bruge paa en god Maade. Hendes Gaver blev derfor modtaget næsten med Andagt og ikke glemte i Hast. Mange har under Taknemmeligheds Taarer fortalt mig, hvordan den gamle ”Madam” kom til dem og hjalp den i deres Nød og de kunde mange Aar efter huske de gode trofaste Ord, hun ved den Lejlighed havde sagt. Man hørte hende aldrig rose sig af sin Gavmildhed, men man mærkede hendes Glæde, naar hendes Gaver faldt i god Jord.
Det var ikke let for dem unge ”Madam” at komme efter hende, men med sin utrolige Omtanke for andre, sit store Hjerte og sin runde Haand, løste hun paa bedste Maade stilfærdigt sin Opgave, idet hun ikke kendte til at skaane sig selv, naar det gjaldt om at hjælpe andre. Der var ingen der blev glemt. Jeg har mange Gange været hos syge Mennesker i Rind og faaet den Hilsen: ”Den unge Madam har lige været her, hun havde baade Mad og Tøj med og hun baade læste og sang for os, hun er lige saa god som den gamle”.
Hvordan kunde dog de to Kvinder, der selv personlig ledede den store Bedrift paa Lynderupgaard og tog Haand med i alt, saa intet blev forsømt, men alt var i mønsterværdig Orden, dog komme over alt dette store personlige Arbejde med Sygepleje og Fattighjælp, mens de bredte Hygge i deres eget Hjem og dyrkede mange aandelige Interesser der. Jeg tror Svaret er dette: Det var morgenduelige Kvinder, der havde god Orden paa deres Ting og som fra Søndag til Søndag hentede Kraft og Velsignelse til deres Liv og Gerning i Guds Hus.
Guds Miskundhed varer fra Slægt til Slægt over dem, som frygte ham.  
Kjeldsen, Anna Margrethe (I77)
 
576 Ægteskabet ophævet.
 
Familie F1684
 
577 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F1926
 
578 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F1744
 

      «Forrige «1 ... 8 9 10 11 12