Our Family
Genealogy Pages

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Fortællinger  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne
Søg
Fornavn:


Efternavn:Notater


Træ:  

Match 51 til 100 fra 520

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 11» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kristensen, Arne Bunde (I3082)
 
52 Cand. jur. amtsfuldmægtig i Ålborg. Ejer af Vivebrogård Neergaard_Petersen, Frantz Henry Betzion (I11566)
 
53 Christian emigrede til Californien 1890 sammen med sin søster Lovise. i Danmark var han blevet købmandsuddannet. I USA blev ha ledende bogholder på U.S. skibsværft på Mare Island. Han var ansat der i ca. 50 år. indtil han blev pensioneret. Nielsen, Christian Jørgen (I12262)
 
54 Christian Undall-Behrend gifter sig med sin svigerinde. Familie F1439
 
55 Civilingeniør i direktoratet for pantent- og varemærkevæsenet Bisgaard, Oluf Axel (I12712)
 
56 Da rutebåden "København" blev mine sprængt ud for Hals
(Filmklip fra filmcentralen.dk)
 
Holst, Caroline Maren (I12494)
 
57 De blev ikke gift i kirken men i hendes forældres hjem i Lifstrup ved Vester Nebel. Familie F3030
 
58 De blev trolovet den 6/1 - 1731 Familie F3215
 
59 De bosatte sig først i Guldager, men flyttede et par år efter til Kragelund. Mens de boede har, blev Amalie uddannet som jordmoder. Hendes eksamen var så fin, at hun som præmie fik et jordmoderskrin indeholdende de nødvendige jordmoderinstrumenter. Dette skrin findes endnu i familiens eje. Omkring 1870 blev hun udnævnt til distriktsjordmoder i Vamdrup, hvor kommunen byggede et hus til familien, der nu var blevet forøget med 5 børn. Her blev de boende til deres død i 1910. I alt fik de 16 børn, flere døde som helt små, en døde som 15 årig, men resten blev voksne og stiftede familie.
I Vamdrup blev Knud postbud. Huset stod i lidt over 100 år inden det blev revet ned for at gøre plads til mere morderne byggeri. 
Lindelof, Amalie Elisabeth (I12248)
 
60 De får ingen børn sammen men hun havde en søn med ind i ægteskabet Mikkel Gei, fra FT 1855 kaldes han Mikkel G. Larsen.  Houmann, Laurits Hansen (I9981)
 
61 De havde hendes broderdatter Nikoline Susanne Hertz i pleje. Hertz, Martha Micheline (I7653)
 
62 Den 1. biograf i Jyderup så dagens lys i 1911. Det var i en træbygning på Nyvej, og Biograftheatret, som det hed, blev drevet af Viggo Buchhave.
Der var ikke mange andre byer af Jyderups størrelse, der kunne byde på et sådant! En børnebillet kostede 10 øre, en voksen ditto 25, og for dette beløb kunne man få sig en unik oplevelse. De følgende år steg priserne til 50 øre pr. barn og 1 kr. pr. voksen, men der var stadig stor søgning til forestillingerne. Musikken til filmene k...om fra en skrattende grammofon, men med tiden blev den afløst af en rigtig pianist.
I 1924 blev Buchhaves biografbevilling overtaget af Asmus Schmidt
 
Buchhave-Petersen, Viggo Peter Joachim (I4153)
 
63 Den 1ste September 1833 kæntrede en båd fra Vangsaae i et pludselig opkommen uvejr paa den yderste Revle ud for nævnet by. Af mandskabet druknede Strandfoged Ole Konge, Mogens Meilsøe og Morten Christensen.
De Øvrige kom ved guds beskjærmelse fjerneste i Land ved stranden. Ole Konges og Mogens Meilsøes Liig kom nogle Dage derefter i Land på Harboøre Strand, Ringkjøbing Amt, og jordet på Harboøre Kirkegaard.
En 8te Dage herefter kom Morten Christensens Liig i Land paa samme Strand og ligeledes jordet paa samme Kirkegaard.
 
Konge, Ole Pedersen (I51)
 
64 Den yngste søn skrev i et særnummer af bladet ”Slægten” som udkom i 1967, følgende om sine forældre:

" Far var cand.jur. og ikke uddannet ved landvæsenet, fik i årenes løb en del tillidshverv, bl.a. forligsmægler, amtsrådsmedlem og formand for kommissionen ved køb og eftersyn af statshusmandsbrug. Til belysning af fars karakter må et enkelt træk være nok. Far solgte en ko til en husmand, og efter salget gik det op for far, at prisen havde været for høj; han sov næsten ikke natten efter salget, og da husmanden dagen efter kom igen for at bede om at lade handelen gå tilbage, blev far glad. Fars og mors ægteskab var ideelt, jeg mindes ikke nogen sinde at have hørt så meget som et bebrejdende ord mellem dem, og efter mors død faldt far helt sammen, gik og smågræd og døde tre kvart år efter. Far var ikke, hvad jeg forstår ved folkelig, og alligevel var han endog meget respekteret og afholdt. Mor var et flittigt og pligtopfyldende menneske og ligesom far litterært interesseret. Mor havde megen humoristisk sans ( hvad far manglede ) og pyntede vist somme tider lidt på historierne, hun fortalte. Hun var meget folkelig og navnlig var hun et usædvanligt godt menneske, og som årene er gået, er hun bestandig mere og mere i mine tanker. Både ved mors og fars begravelse satte tyendet på Valstedgård en sten på hver af gravene med smukke takkende ord med underskriften " Fra samtlige tjenere på Valstedgård ".
Han blev 1866 student fra Århus og cand.jur. 1873. Ejer af Valdstedgård, Sebber sogn 1875. 
Kjeldsen, Alfred Valdemar (I165)
 
65 Der blev holdt skifte efter ham på Normøre den 27 sep. 1693.
 
de Fine, Rasmus Hieronymussen (I3888)
 
66 Der blev holdt skifte efter hende den 4. maj 1831. Kieller/Kjelder, Kirsten Nielsdatter (I5341)
 
67 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F3248
 
68 Der findes ikke mange oplysninger om hende. Hun blev gift ganske ung. Hendes mand her Hartz. De emigrerede begge tidligt til USA (Hollywood)De havde en datter Gerda Hartz født 1887. Hun blev opdraget af sim Mormor i København, efter forældrenes død, rejste dog tilbage til USA hvor hun blev gift med en italiener og fik med ham 2 børn. Om disse to børn og manden som hun senere blev skilt fra vides intet.  Lindelof, Kirstine Sophie George (I12256)
 
69 Der var 5 børn i dette ægteskab, hvor en søn tog sin moders efternavn de Fine, Kirsten (I3935)
 
70 Der var ingen børn i dette ægteskab. Staudt, Kunigunde (I8780)
 
71 Der var ingen børn i dette ægteskab. Andersen, Edith Magdalena (I8973)
 
72 Desuden udførte han bl. a. til Kolding et større Relief i Malm til Minde om de i den første slesvigske Krig faldne Krigere, Poulsen, Andreas Stephan Mygind (I9827)
 
73 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F2181
 
74 Det er Caspers 2. ægteskab. i første ægteskab havde han 3 børn
gift 1 ~ 11/8 51 Elisa Augusta Giegengack, f. Maribo 4/1 23, † 23/7 57; F. Valentin G., Bog- og Papiirhandler samt Lotteriecollectr. og Opsynsmd. v. Befordringsvæsenet i Maribo; M. Kirstine (Christine) Marie Kauffmann; 3 B.;  
Familie F207
 
75 Det er endnu 3 børn i dette ægteskab Lindgren, Henrik Gunnar Abraham (I12868)
 
76 Det er ganske unikt og med mindelser tilbage til den danske kolonitid, at Vejle har et apotek med rødder i De Vestindiske Øer. Alene navnet St. Thomas Apotek, gør, at man er nogenlunde bekendt med historien. Men det er nok mindre kendt, hvor megen ravage, det skabte over hele landet, da apoteker Oluf Volmer Poulsen i 1917 fik lov til at flytte sit apotek fra Charlotte Amalie på Sct. Thomas til Vejle for at overtage apotekerprivilegiet efter Svane Apoteket på Nørretorv i Vejle uden om den sædvanlige åbner konkurrence.
Det skulle kompensensere for den tilladelse til at drive apotek, som han langt om længe havde fået tilkæmpet sig, og som pludselig blev værdiløs efter salget af øerne til USA, der ikke krævede tilladelse til at drive apotek.
Det skulle lukke et sagsanlæg mod den danske stat ned, men kom i stedet til at skabe en masse postyr, skriver fhv. museumsinspektør ved Vejle-Museerne Jens Lei Wendel-Hanseni årets(2014) udgave af Vejle Bogen, som nu er udkommet med et væld af spændende artikler.
Kun med det yderste af neglene fik man forliget en strejketrussel fra nærmest hele den danske farmaceutstand, og som en ny kompensation blev der givet tilladelse til at genskabe et apotek lige overfor St. Thomas.
Sammen med en lille sort dreng, som han havde med fra øerne, forlod apoteker Poulsen i øvrigt Vejle allerede i 1919 - og fik en fyrstelig betaling for sit apotekerprivilegium.  
Poulsen, Oluf Volmer (I6146)
 
77 Det er hans 2 ægteskab. Familie F7
 
78 Det er hans 2. ægteskab Familie F2915
 
79 Det er hans 2. ægteskab. han havde i 1. ægteskab 2 sønner. Familie F3147
 
80 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F3310
 
81 Det er hans ægteskab nr. 2.
 
Familie F2944
 
82 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F3233
 
83 Det er Poul Poulsens 2. ægteskab. Familie F156
 
84 Det forefindes skifte efter både ham og hans hustru.
Og derfra kan man læse at de har 2 børn med navnet Jens Olsen og 2 med navnet Karen Olesdatter. 
Jensen, Oluf (Ole) (I5)
 
85 Dines K. drog til auktion på Rørbækgård, for at købe en hest, men han købte gården d. 1 maj 1763
"fek do så hejsten?" spurgte hans moder, da han kom hjem
"nej, men a fek goren"
"men hva ve do mæ den?"
"de ved a et, muer, men to a val bliv av mæ'en igen"
men han ville alligevel ikke af med gården og gik til Ditlev v. Lüttichau på Tjele, som var hans herskab, for at få sit friheds pas. som kostede 500 Rdl., dem lagde han på bordet og Lüttichau lagde fripasset ved siden af.
"nu kan du tage hvilken af delene du selv vil, men jeg råder i al venlighed til at tage pengene, som du vil have mere gavn af end passet" - "Nej, no må Herren rå for lykken, men a ve li'godt helst ha min frihed!"
Altså tog han passet, blev sin egen fri mand og overtog, Rørbækhovgård. Hans mor har da sagtens opgivet sin fæstegård, ti hun fulgte med ham og styrede vistnok i de første 4 år hans hus. Dines Kristensen var ikke alene en from og gudfrygtelig mand, der ville lade "Herren råde for lykken" - men han var tillige en driftig og virksom mand, der grundlagde sin egen families velstand. Han stod sig altså godt ved hovgården, hvilken han ejede til sin død.
 
Kristensen, Dines (I48)
 
86 Drev handelsvirksomhed i Rusland Faurschou, Johan Adam (I1389)
 
87 Druknede under redningsforsøg ved "Daphne"'s forlis Kjelder, Jens Pedersen (I5425)
 
88 Dræbt ved lynnedslag i Skeen Mølle. Bastholm, Jens Jesper Christensen (I9293)
 
89 Dyrlæge Kofod Jensen, Jens (I10768)
 
90 Døde som barn i Odense Bunkeflod, Thyre Josias (I4166)
 
91 døde ung de Ferry, Jacobine (I4171)
 
92 døde ung. de Ferry, Peter (I4170)
 
93 Dødsårsag ukendt. Blev fundet liggende død i lejlighedens toiletrum. Nielsen, Torben Vilhelm Hertz (I11144)
 
94 Efter at have taget realeksamen rejste han til USA. Hans adr. er ukendt. Secher, Thomas Harry Emil (I1471)
 
95 Efter forældrenes død rejste hun i 1920 over til sin søster i New York, USA, for at aflægge et kort besøg, der imidlertid kom til at varer i 26 år, da sygdom og en krig gjorde en hjemrejse umulig. Fra 1947 boer hun i den ejendom som hendes forældre havde opført og testamenterede hende og hendes ligeledes ugifte søster(død i 1942).  Nielsen, Petra Margrethe (I1433)
 
96 efter Kirsten Olufsdatters første mand er der et skifte - Frijsenvold Gods, Ørum sogn, Galten Herred Randers amt.
Nr. 15, 74, den 19 juni 1705, Gundestrupgård, til stede var:
Søren Jensen, død
Kirsten Olufsdatter, Enke
Jens Sørensen, 2 år
Anne Sørensdatter, født efter faderens død
enkens fæstemand Jens Kildsen og Farbroder Peder Jensen, Handest 
Olufsdatter, Kirsten (I2)
 
97 Efter moderens tidlige død, førte hun et stykke til hus for sine yngre søskende. Derefter underviste hun som pigeskolelærer, indtil hun i København blev uddannet som barneplejerske. Derefter arbejdede hun som syge- og barneplejerske i Kolding til hun blev pensioneret. Frederikke var liglig og meget afholdt af sine patienter. Lindelof, Frederikke Christine (I12318)
 
98 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nielsen, Hans Mogens (I10153)
 
99 Ejer af Birkeholm i Ølst sogn. Søndergaard, Peder Severin (I196)
 
100 Ejer af Hindemaegaard i Skellerup 1801 - 1839. Flyttede derefter til Frederiksberg Mourier, Charles Adolph Denys (I12568)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 11» Næste»