Our Family
Genealogy Pages

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Fortællinger  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne
Søg
Fornavn:


Efternavn:Notater


Træ:  

Match 501 til 520 fra 520

      «Forrige «1 ... 7 8 9 10 11

 #   Notater   Knyttet til 
501 Var sømand på langfart. Kieldsen, Kristen Torst (I173)
 
502 Ved faderens død i 1910 var hun bosat i Kbhvn. Hun var gift med sporvognskonduktør Eriksen i Aarhus. Deres eneste barn, Elin Eriksen, led af sclerose og sad i mange år i kørestol inden hun døde ugift. Sørensen, Mariane Kirstine (I9160)
 
503 ved FT 1845 boede Jacob og hans kone hos sønnen Berthel. Andersen, Jacob (I10624)
 
504 Ved FT 1930 boer hun sammen med sin mand Korfuvej 17, København og i 1940 er det sønnen Hugo Ludvig med hustru og 2 børn der boer på adressen. Holst, Marie Theresia Vilhelmine (I8913)
 
505 Ved FT 1940 for Nibe, Søndergade 45. står der at de er blevet gift i 1937, men ved ikke hvor de er blevet gift. Familie F2559
 
506 Ved FT. 1855 og 1860 er han købmand i Frederikshavn. I FT 1880 finder man han og familien i København, hvor de boer Frederiksborggade 48. Det samme ved FT 1890. Degn, Niels Jensen (I10005)
 
507 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F2884
 
508 Ved købekontrakt i 1801 frikøber Søren fæstegården fra Frisenvold. Kjeldsen, Søren (I275)
 
509 ved selvmord. Trojel, Christian Benson (I10681)
 
510 Ved sin død boede hun hos sin broder Peder Hviid, Tranekjær. Hviid, Katrine (I5640)
 
511 Ved sin død står han som H.J. Køppen. Petersen, Hans Jørgen (I10816)
 
512 Ved sin død var hun blevet skilt. Bisgaard, Emma Sophie (I12685)
 
513 Vedfaderens død i 1910 var hun bosat i USA Sørensen, Ane Sophie (I9157)
 
514 Vilhelm blev student 1904, cand. jur. 1911, sagfører 1916. Overretssagfører 1918. Essen, Vilhelm von (I6262)
 
515 Vin og tobakshandler i Norge Hviid, Oskar (I923)
 
516 von Køppen ansøgte militæret de. 7 nov. 1770 om tilladelse til at indgå ægteskab med Mariane E. Petersen Familie F2680
 
517 ynderupgaard
af Niels Laurberg
skrevet i bladet ”Slægten”1917


I de mange Aar jeg var Præst i Laastrup, havde jeg rig Lejlighed til at høre om og se al den Godgørenhed og Hjælpsomhed, der udgik fra Lynderupgaard. Det var ikke i smaa Maader, der blev uddelt Korn og Fødevarer i Kield Kieldsens og den gamle ”Madams” Tid til Godsets Fattige og Gamle, og om end den gamle patriarkalske Tid var forbi, fulgte Jens Kieldsen og Hustru trolig i deres Spor. Hver Ugedag kom der nogle for at hente Korn, Brød og Penge paa Lynderupgaard. Alle kom om Middagen, saa de kunde faa et godt Maaltid Mad, og de fik ofte Sul med Hjem til Brødet.
Til Jul blev der uddelt i store Maader. Der gik mange morsomme Fortællinger om ”Kield” i hans Forhold til Bønderne og den gamle Madam blev lovprist af alle. Hun havde ogsaa en ganske særegen Maade at hjælpe paa, som jeg ofte har beundret og kunde ønske, at mange af Slægten kunde tage op.
Hun gav ikke til alle og hver, der bad hende, men kun til dem, som hun skønnede trængte til Hjælp, og saa kom hun selv personlig med sin Gave og føjede deltagende og opmuntrende Ord til. Ingen følte sig trykket af hendes Gaver, fordi man følte han gav med Glæde, og man ligesom gjorde hende en Tjeneste ved at tage imod det hun gav, men samtidig dermed forstod man ogsaa, at det man fik, var noget godt, som man var forpligtet til at bruge paa en god Maade. Hendes Gaver blev derfor modtaget næsten med Andagt og ikke glemte i Hast. Mange har under Taknemmeligheds Taarer fortalt mig, hvordan den gamle ”Madam” kom til dem og hjalp den i deres Nød og de kunde mange Aar efter huske de gode trofaste Ord, hun ved den Lejlighed havde sagt. Man hørte hende aldrig rose sig af sin Gavmildhed, men man mærkede hendes Glæde, naar hendes Gaver faldt i god Jord.
Det var ikke let for dem unge ”Madam” at komme efter hende, men med sin utrolige Omtanke for andre, sit store Hjerte og sin runde Haand, løste hun paa bedste Maade stilfærdigt sin Opgave, idet hun ikke kendte til at skaane sig selv, naar det gjaldt om at hjælpe andre. Der var ingen der blev glemt. Jeg har mange Gange været hos syge Mennesker i Rind og faaet den Hilsen: ”Den unge Madam har lige været her, hun havde baade Mad og Tøj med og hun baade læste og sang for os, hun er lige saa god som den gamle”.
Hvordan kunde dog de to Kvinder, der selv personlig ledede den store Bedrift paa Lynderupgaard og tog Haand med i alt, saa intet blev forsømt, men alt var i mønsterværdig Orden, dog komme over alt dette store personlige Arbejde med Sygepleje og Fattighjælp, mens de bredte Hygge i deres eget Hjem og dyrkede mange aandelige Interesser der. Jeg tror Svaret er dette: Det var morgenduelige Kvinder, der havde god Orden paa deres Ting og som fra Søndag til Søndag hentede Kraft og Velsignelse til deres Liv og Gerning i Guds Hus.
Guds Miskundhed varer fra Slægt til Slægt over dem, som frygte ham.  
Kjeldsen, Anna Margrethe (I77)
 
518 Ægteskabet ophævet.
 
Familie F1684
 
519 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F1926
 
520 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F1744
 

      «Forrige «1 ... 7 8 9 10 11